నిన్ను ప్రేమించినందుకు పిచ్చి వాడినయ్యాను

నిన్ను ప్రేమించినందుకు...
నువ్ నన్ను మరిచిపొమ్మన్నందుకు...
గుండె పగిలేలా ఏడవాలని ఉంది.
కానీ...! నా కనులకు నాపై కరుణ లేదు.
కనీసం ఓ కన్నీటి చుక్కను రాల్చనంటున్నాయి.
దేవుడా...! నాకెందుకీ శిక్ష? అని గట్టిగా అరవాలని ఉంది.
కానీ...! నా పెదవులు నుంచి మాట పెగలడం లేదు.
నీ చేతిలో మోసపోయానని ఆ సమయం కూడా...
టిక్.. టిక్.. అంటూ నన్ను వెక్కిరిస్తోంది.
కనులుండి గుడ్డి వాడినయ్యాను...
నోరుండి మూగ వాడినయ్యాను...

మొత్తానికి నిన్ను ప్రేమించినందుకు పిచ్చి వాడినయ్యాను.దీనిపై మరింత చదవండి :  
ప్రేమ కవిత్వం ఓటమి ఏడుపు

ప్రేమాయణం

ఏటి ఒడ్డున ఇసుక రేణువు ఎంకిపైకి

ఏటి ఒడ్డున ఓ చినుకాఎద సవ్వడులు వినవాఎంకి పిల్ల ఎన్నాళ్లగానోఎదురు చూపులు చూస్తుందటగానా ...

అమ్మాయిలను ఆకర్షించేందుకు కొన్ని టిప్స్?

అమ్మాయిలను ఆకర్షించడానికి కుర్రాళ్లు చేయని సర్కస్ లేదు. అందమైన అమ్మాయి రోడ్‌లో కనబడితే ...

శోభనం గదిలో భార్యాభర్తలు ఎలా ప్రవర్తించాలి?

స్త్రీలు ఎంతో సుకుమారంగా ఉంటారు. మనసు మృదువు. కొత్త అనుభవం, కొత్త పరిసరాలంటే కొంత జంకుగా ...

ప్రేమలో ఉన్నారా... అయితే లవర్‌తో ఇలా మాట్లాడొద్దు!

ప్రియురాలితో లేక జీవిత భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం ఆచితూచి మాట్లాడాలని నిపుణులు ...