గాల్ పండుగ విశిష్ట సంప్రదాయం

hanging in the hooks
WD PhotoWD
ఏది నిజం శీర్షికలో భాగంగా మధ్యప్రదేశ్‌లోని మాల్వా ప్రాంతంలో జరిగే ఓ ప్రత్యేక కర్మకాండను ఈ వారం మీకు పరిచయం చేస్తున్నాము. ఈ ఆచారాన్ని చూశాక మీరు భయభ్రాంతులకు గురి కావచ్చు. అయితే ఇది మేఘనాధుడిని గిరిజనులు కొలుచుకునే ప్రత్యేక కర్మకాండలో భాగం మరి. మధ్యప్రదేశ్ గిరిజనుల్లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన గాల్ పండుగ సందర్భంగా, ఈ ఆచారాన్ని మనం చూడవచ్చు.

ఈ ప్రాంతంలోని గిరిజనులు తమ ఇలవేల్పు అయిన మేఘనాథుడిని తమ కోర్కెలు తీర్చమని మొక్కుకుంటారు. కోర్కెలు నెరవేరితే గాల్‌పై కోరిన సంఖ్యలో చుట్లు తిరుగుతామని మేఘనాథుడికి మొక్కుకుంటారు. గాల్ అంటే కాంటిలివర్ వంటి రూపంలో వెదురుతో తయారుచేయబడిన ఒక కొక్కీ. ఇది భూమికి కాస్త ఎత్తులో ఉంటుంది.
Iron hooks
WD PhotoWD


వెంకటేశ్వర రావు యిమ్మడిశెట్టి, CPFC, NIFT|
భక్తులు తమ కోర్కెలు నెరవేరినప్పుడు ఈ వేదికపైకి ఎక్కుతారు. అక్కడ వారి వీపులపై రెండు పెద్ద ఇనుప కొక్కీలను తగిలిస్తారు. భక్తుడి శరీరం మొత్తం గాలిలో వేలాడుతూ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఎన్ని సార్లు గాల్‌పై వేలాడుతూ తిరుగుతామని భక్తులు మొక్కుకుని ఉంటారో, అన్ని సార్లు ఇలా గాలిలో భ్రమణం చేశాక తిరిగి కిందికి వస్తారు. ఇలా వెదురుతో చేయబడిన గాల్‌పై వేలాడి చుట్టూ తిరిగిన వారిని ‘పడియార్’ అని పిలుస్తారు. కొక్కీలపై ఇలా వేలాడి తిరుగుతున్నప్పుడు తమకు ఏ విధమైన నొప్పి కలగదని పడియార్లు చెబుతుంటారు.


దీనిపై మరింత చదవండి :