రోజూ బ్రష్‌ చేసుకోరా..?

Last Updated: గురువారం, 28 మార్చి 2019 (16:25 IST)
రాజు : మా యజమాని నోటికి అందరూ భయపడతారు తెలుసా..
రవి : ఏం? ఆయన రోజూ బ్రష్‌ చేసుకోరా..దీనిపై మరింత చదవండి :