నేను బొద్దింకగా పుట్టుంటే ఎంత బాగుండేదో...

రామారావ్: నేను బొద్దింకగా పుట్టి ఉంటే ఎంత బాగుండేదో...? సుబ్బరావ్: ఏరా... అలా ఎందుకలా అనుకుంటున్నావ్...? రామారావ్: నా భార్యకు బొద్దింకంటే చచ్చేంత భయం... సుబ్బరావ్: మరి బొద్దింకకు.. నీ భార్యకు సంబంధమేమ

Kowsalya| Last Updated: శుక్రవారం, 17 ఆగస్టు 2018 (15:17 IST)
రామారావ్: నేను బొద్దింకగా పుట్టి ఉంటే ఎంత బాగుండేదో...?
సుబ్బరావ్: ఏరా... అలా ఎందుకలా అనుకుంటున్నావ్...?
రామారావ్: నా భార్యకు బొద్దింకంటే చచ్చేంత భయం...
సుబ్బరావ్: మరి బొద్దింకకు.. నీ భార్యకు సంబంధమేముందిరా...
రామారావ్: నేను బొద్దింకగా పుట్టి ఉంటే నా అప్పుడైనా నన్ను చూసి భయపడుతుంది కదా.. అందుకే?దీనిపై మరింత చదవండి :