మమ్మల్ని సంప్రదించండి -

ವೆಬ್‌ದುನಿಯಾ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು editorial@webdunia.net ಗೆ ಇ-ಮೇಲ್‌ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕೂಡಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದು.

Webdunia.com (India) Pvt Ltd (CMMI 3)
"Labh Ganga", 582 MG Road, Indore - 452003 MP [India];
Contact: +91-731-4273418 | Fax: +91-731-254-8555.

నిరాకరణ: ఆక్షేపణీయమైన, ఉల్లంఘనీయమైన, అశ్లీలమైన, అసభ్యమైన, వివక్షపూరితమైనటువంటి లేదా చట్టవ్యతిరేకమైన అంశాలు లేదా సమాచారాన్ని దయచేసి జోడించవద్దు. వినియోగదారుడు/పాఠకుని నుంచి వచ్చే ఎలాంటి విషయం లేదా సమాచారాన్నయినా ఎలాంటి సూచన లేకుండానే తొలగించే హక్కును Webdunia.com (India) Pvt Ltd కలిగి ఉంది.

Contact us

For any Content published on Webdunia.com or to get any information you can email to us on editorial@webdunia.net or You can also write to us :

Webdunia.com (India) Pvt Ltd (CMMI 3)
"Labh Ganga", 582 MG Road, Indore - 452003 MP [India]
Contact: +91-731-4273418 | Fax: +91-731-254-8555

Disclaimer: Kindly do not post any defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or information. Webdunia.com (India) Pvt Ltd reserves the right to remove any content received from users/readers without notice.