0

నిజామాబాద్ లోక్‌సభ ఎన్నికలు 2019

బుధవారం,మే 15, 2019
Nizamabad
0
1
తెలంగాణలోని 17 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలలో ఇది ఒకటి. గత 2014 ఎన్నికల్లో ఈ స్థానం నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్ర ...
1
2
తెలంగాణలోని 17 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలలో ఇది ఒకటి. గత 2014 ఎన్నికల్లో ఈ స్థానం నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్ర ...
2
3
తెలంగాణలోని 17 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలలో ఇది ఒకటి. గత 2014 ఎన్నికల్లో ఈ స్థానం నుంచి తెరాస నుంచి ...
3
4
ఆంధ్ర‌ప్రదేశ్‌లోని 25 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలలో ఇది ఒకటి. గత 2014 ఎన్నికల్లో ఈ స్థానం నుంచి తెదేపాకు ...
4
4
5
ఆంధ్ర‌ప్రదేశ్‌లోని 25 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలలో ఇది ఒకటి. గత 2014 ఎన్నికల్లో ఈ స్థానం నుంచి కాంగ్రెస్ ...
5
6
ఆంధ్ర‌ప్రదేశ్‌లోని 25 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలలో ఇది ఒకటి. గత 2014 ఎన్నికల్లో ఈ స్థానం నుంచి వైకాపాకు ...
6
7
ఆంధ్ర‌ప్రదేశ్‌లోని 25 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలలో ఇది ఒకటి. గత 2014 ఎన్నికల్లో ఈ స్థానం నుంచి వైకాపాకు ...
7
8

కడప లోక్‌సభ ఎన్నికల 2019

శనివారం,మే 11, 2019
ఆంధ్ర‌ప్రదేశ్‌లోని 25 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలలో ఇది ఒకటి. గత 2014 ఎన్నికల్లో ఈ స్థానం నుంచి వైకాపాకు ...
8
8
9
ఆంధ్ర‌ప్రదేశ్‌లోని 25 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలలో ఇది ఒకటి. గత 2014 ఎన్నికల్లో ఈ స్థానం నుంచి తెదేపాకు ...
9
10
ఆంధ్ర‌ప్రదేశ్‌లోని 25 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలలో ఇది ఒకటి. గత 2014 ఎన్నికల్లో ఈ స్థానం నుంచి తెదేపాకు ...
10
11
ఆంధ్ర‌ప్రదేశ్‌లోని 25 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలలో ఇది ఒకటి. గత 2014 ఎన్నికల్లో ఈ స్థానం నుంచి వైకాపాకు ...
11
12
ఆంధ్ర‌ప్రదేశ్‌లోని 25 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలలో ఇది ఒకటి. గత 2014 ఎన్నికల్లో ఈ స్థానం నుంచి వైకాపాకు ...
12
13
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని 25 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలలో ఇది ఒకటి. గత 2014 ఎన్నికల్లోనూ ఈ స్థానం నుంచి వైకాపాకు ...
13
14
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని 25 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలలో ఇది ఒకటి. గత 2014 ఎన్నికల్లోనూ ఈ స్థానం నుంచి తెదేపాకు ...
14
15
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని 25 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలలో ఇది ఒకటి. గత 2014 ఎన్నికల్లోనూ ఈ స్థానం నుంచి తెదేపాకు ...
15
16
ఆంధ్ర‌ప్రదేశ్‌లోని 25 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలలో ఇది ఒకటి. గత 2014 ఎన్నికల్లో ఈ స్థానం నుంచి తెదేపాకు ...
16
17
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సాధారణ ఎన్నికలు చాలా మంది అభ్యర్థులకు పరీక్షగా మారాయి. అందులో ముందు వరుసలో ఉన్న ...
17
18
సాధారణంగా మన ఇళ్లలో చాలా మందిని ముద్దు పేరుతో నాని అని పిలుస్తుంటారు. ఆ పేరు కాస్త ఆంధ్రప్రదేశ్ ...
18
19
ఎన్నికల వేళ రాజకీయ పార్టీలలో జంపింగ్‌లు సహజం. అలా మారిన వారు పార్టీ గుర్తులు కూడా మారతాయనే ...
19