Widgets Magazine Widgets Magazine
Widgets Magazine

Widgets Magazine

వంటకాలు

Image1

కాకరకాయ కూరలో సోంపు గింజలు, బెల్లం, వేస్తే?

దోసెలు, పకోడీ, జంతికలు లాంటివి చేసేటప్పుడు కొద్దిగా పాలు పోసి పిండి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఉప్పు వెయ్యాలి. అప్పుడే ఆ వంటలు కరకరలాడుతూ రుచిగా ...

Widgets Magazine

ప్రేమ కవితలు

ఎండలు మండే దేశంలో సెంటూ.. ఆపైన డియోడరెంటూ.. ఆహా..!

అరబ్ దేశాల ప్రజలు విస్తృతంగా వాడే సెంట్ల గురించి చాలా కాలంగా మన దేశంలో ఒక వార్త ప్రచారంలో ఉండేది. ...

ఇల్లూ.. ఉద్యోగం.. మహిళలు రెండు యుద్ధాలు చేయాల్సిందేనా?

నేటి కాలంలో భార్య, భర్త ఇద్దరూ ఉద్యోగం చేయక తప్పని పరిస్థితుల్లో మహిళలు జీవితంలో యుద్ధమే చేయాల్సి ...

Widgets Magazine