వార్తలు | ఆర్థికం | ఐటీ | కెరీర్
ప్రధాన పేజి » వార్తలు (Telugu News )
 
ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని ఎన్‌ఎమ్‌డీసీ నూతన ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టరు పదవికి నరేంద్ర కొఠారీని నియమకాల మంత్రి వర్గసంఘం (ఏసీసీ) ఎంపిక చేసింది. కొఠారీ పేరును...
 
 
 
వెబ్‌దునియాలో ఈ క్రింది తెలుపబడిన విభాగంలో పనిచేసేందుకు దరఖాస్తులను కోరుతున్నాం.1. అనువాదకులుఅనువాదకులకు అర్హతలు: ఇంగ్లీషు నుంచి తెలుగుకు అనువాదం...