వార్తలు | ఆర్థికం | ఐటీ | కెరీర్
ప్రధాన పేజి » వార్తలు (Telugu News )
 
 
వెబ్‌దునియాలో ఈ క్రింది తెలుపబడిన విభాగంలో పనిచేసేందుకు దరఖాస్తులను కోరుతున్నాం.1. అనువాదకులుఅనువాదకులకు అర్హతలు: ఇంగ్లీషు నుంచి తెలుగుకు అనువాదం...
 
 
 
 
నోకియా ప్రతీఒక్కరికీ పరిచయమైన పేరు. కానీ ఇక ఈ మొబైల్ కంపెనీ పేరు మరుగున పడిపోనుంది. అది కాస్త మైక్రోసాఫ్ట్ మొబైల్‌‌గా మారనుంది. అవును, నోకియా మొబైల్ కంపెనీ...