FREE

On the App Store

FREE

On the App Store

ఆధ్యాత్మికం » భవిష్యవాణి
Widgets Magazine

రాశిఫలాలు 2014

Image1

ఇంట్లో పిల్లుల్ని పెంచవచ్చా? పెంచకూడదా?

ఇంట్లోగానీ, ఇంటి ఆవరణలోగానీ రాత్రి సమయాల్లో కుందేళ్లు, చెవులు కలిగిన పెట్స్ అంటే పిల్లులు నివసించినట్లైతే సుఖ హీనత, రోగ బాధ, మనోచాంచల్యం ...

రాశి ఫలితాలు

మేషం

ఆర్థిక ఒడిదుడుకులు తలెత్తినా మిత్రుల సహకారంవల్ల సమసిపోతాయి. నూతన పరిచయాలు, వ్యాపారాలు సంతృప్తినిస్తాయి. కొబ్బరి, పండ్లు, పూలు, చల్లని పానీయ వ్యాపారులకు లాభదాయకం. కోర్టు వ్యవహారాలు మీకు అనుకూలంగా పరిష్కరింపబడతాయి. అవసరమైన వస్తువులు సమయానికి కనిపించక పోవచ్చు.


Widgets Magazine
Widgets Magazine

మాస ఫలాలు

సూర్యోదయము అయినట్లు కలవచ్చినట్లైతే..?

సూర్యుడు సముద్రము నుండి పైకి వస్తున్నట్లు, సూర్యోదయము అయినట్లు కలవచ్చినట్లైతే ధనలాభము, జయము ...

ఈశాన్యం ఎక్కువగా పెరిగినచో శుభఫలితాలే!

ఈశాన్యం ఎక్కువగా పెరిగినచో అట్టి స్థలములో నివశించే వారు ఎక్కువ అదృష్టవంతులు-ఐశ్వర్యం, భోగం ...