0

ప్లేన్‌లో చూపెట్టమంటారా..?

శుక్రవారం,మార్చి 15, 2019
0
1

పాప్‌కార్న్ జంప్ చేస్తుందా..?

బుధవారం,మార్చి 13, 2019
చింటూ: బంటి.. పాప్‌కార్న్ స్టౌ మీద ఉన్నప్పుడు ఎందుకు జంప్ చేస్తుంటాయ్.. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోవాలని ...
1
2

ఏ రోజూ పని ఆ రోజే చేయాలి..?

మంగళవారం,మార్చి 12, 2019
టీచర్: ఏ రోజూ పని ఆ రోజు చేయడం తెలివైన వారి లక్షణం అర్థమైందా.. శ్రీను: అర్థమైంది టీచర్ రేపటి ...
2
3

పెన్ను మర్చిపోయి వచ్చావా..?

సోమవారం,మార్చి 11, 2019
చింటూ పరీక్ష హాలులో కూర్చుని దిక్కులు చూస్తున్నాడు.. టీచర్: ఏం చింటూ చాలా బాధగా ...
3
4

భార్యాభర్తలు గొడవ మేలేరా?

శనివారం,మార్చి 9, 2019
''ఏమైనా భార్యాభర్తల గొడవ మేలేరా..!" అన్నాడు రాజు "ఇదేంటి? అలా అంటున్నావ్..?" ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు ...
4
4
5

అయ్యో పాపం.. ఇదిగో వంద...?

బుధవారం,మార్చి 6, 2019
భిక్షగాడు: బాబూ.. వంద ధర్మం చెయ్యండి గుడ్డివాణ్ని వెంగళప్ప: నీకు కళ్ళు లేవని ఎలా ...
5
6
టీచర్: వాసు.. పరీక్షల్లో నీ స్నేహితుడికి లేఖ రాయమంటే రాయలేదేం.. వాసు: రాశా కదా టీచర్... టీచర్: ...
6
7

నా కూతురు పువ్వులాంటిది..?

శనివారం,ఫిబ్రవరి 23, 2019
భర్త తెల్లారి లేస్తూనే.. గ్లాస్‌లో నీళ్లు తెచ్చి భార్య ముఖం మీద కొట్టాడు.. తుళ్ళిపడి లేచిన భార్య ...
7
8

బొమ్మ వేయమని చెప్పాను కదా..?

శుక్రవారం,ఫిబ్రవరి 22, 2019
టీచర్: ఏయ్ పింకీ ఏదైనా దేవుడి బొమ్మ వేయమని చెప్పాను కదా.. వేయలేదేం..? పింకీ: వేశాను సార్.. టీచర్: ...
8
8
9

పెరుగే కనబడడం లేదు..?

గురువారం,ఫిబ్రవరి 21, 2019
భర్త: పెరుగన్నం అన్నావు కదా.. మరి ఇందులో అసలు పెరుగే కనబడడం లేదు..? భార్య: నసపెట్టకుండా తినండి.. ...
9
10

అబ్బా ఎక్కడున్నారో చెప్పండి..?

మంగళవారం,ఫిబ్రవరి 19, 2019
సీత: ఏమండీ.. ఎక్కడున్నారు.. (ఫోన్‌లో) భర్త: హా చెప్పు.. సీత: అబ్బా ఎక్కడున్నారో చెప్పండి.. భర్త: ...
10
11
యజమాని: 30 సంవత్సరాలుగా కప్పులో కాఫీ తొణకకుండా మెట్లెక్కి.. ఇంతపొద్దున్నే చక్కగా ఇస్తున్నావెలా.. ...
11
12

లుంగి వైపు చూస్తున్నారు ఎందుకు..?

గురువారం,ఫిబ్రవరి 7, 2019
కొత్తగా పెళ్లయిన భార్య.. ఏమండీ మాటిమాటికి లుంగివైపు చూస్తున్నారు ఎందుకు..? భర్త: ఏం లేదే.. ...
12
13

వావ్ నోట్లో నీళ్ళూరుతున్నాయి...?

బుధవారం,ఫిబ్రవరి 6, 2019
భర్త: ఏంటిది.. నాకు బెండకాయ అంటే ఇష్టంలేదని తెలిసినా కూడా.. ఇన్ని వెరైటీ బెండకాయ ఐటమ్స్ ...
13
14

పెరుగన్నం తినడం అంటే చాల ఇష్టం..?

మంగళవారం,ఫిబ్రవరి 5, 2019
భర్త: భోజనం ఆఖరిలో నాకు పెరుగన్నం తినడం అంటే చాల ఇష్టం.. భార్య: కానీ, పెరుగు ఎళా వండాలో.. ఏ వంటల ...
14
15

నేను సంతూర్ సబ్బు వాడుతానులే..!

సోమవారం,ఫిబ్రవరి 4, 2019
చీమ: నీ వయసెంత ఏనుగు: ఐదేళ్ళు చీమ: ఐదేళ్ళేనా మరి పెద్దగా కనిపిస్తున్నావేమిటి..? ఏనుగు: నేను రోజూ ...
15
16

మ్యాటర్ ఏంటో చెప్పు..?

శనివారం,ఫిబ్రవరి 2, 2019
రాము: ఏం లేదురా పెళ్లి శుభాకాంక్షలు చెబితే కొట్టారు.. చంద్రు: అంతలేదు కానీ అసలు మ్యాటర్ ఏంటో ...
16
17

నస పెట్టకుండా తినండి..?

గురువారం,జనవరి 31, 2019
భర్త: ఏమే.. పెరుగన్నంలో పెరుగు కనబడడం లేదేంటే..? భార్య: నస పెట్టకుండా తినండి.. హైదరాబాద్ ...
17
18

ఎలాంటి చీరలు చూపించమంటారు..?

గురువారం,జనవరి 31, 2019
షాప్ ఓనర్: చెప్పండి.. మేడమ్.. ఎలాంటి చీరలు చూపించమంటారు.. సీత: మా పక్కింటావిడ దిమ్మ తిరిగేలా చీరలు ...
18
19
అంజి: అదేమిటి ఫ్యాన్‌కి ఉండాల్సిన మూడు రెక్కలలో ఫ్యాన్‌కి ఒక్కటే రెక్క ఉంది..? రామయ్య: అదా.. ఆస్తి ...
19