ఇంద్రుడే "పాపికొండల" శిఖరాన్ని తొలిచాడా..?!

FILE
మహారాష్ట్ర, నాసిక్ కొండలలో పుట్టి... వందకు పైగా చిన్నా, పెద్దా ప్రవాహాలను తనలో కలుపుకుని ప్రవహించే పావన గోదావరీ నదీమతల్లి, ఏలేరుపాడు దాటేసరికి దక్షిణాదిలోనే పెద్దనదిగా మనకు సాక్షాత్కరిస్తుంది. అలాంటి గలగలా పారే గోదావరికి రెండువైపులా ఆకాశాన్ని తాకే రీతిలో ఉండే కొండలనే పాపికొండలు అంటారు.

ఏలేరుపాడు నుంచి ముందుకు వెళ్లే కొద్దీ తూర్పున ఉండే "పాపికొండల" వరుసలు మనకు చేరువవుతుంటాయి. నది ఉత్తరపు ఒడ్డున "భద్రాద్రి" నుంచి పోచారం దాకా రోడ్డు సౌకర్యం ఉంటుంది. అలాగే దక్షిణపు ఒడ్డున ఉండే బూర్గుంపాడు నుంచి కోయిదా గ్రామందాకా కూడా రోడ్డు సౌకర్యం ఉంటుంది.

పోచారం, కోయిదా గ్రామాలు గోదావరీ నదీమతల్లికి ఎదురెదురుగా ఉండే గ్రామాలు. ఇక్కడి నుంచే పాపికొండల వరుసలు మొదలవుతాయి కాబట్టి, నదికి ఇరువైపులా ఉండే రోడ్డు అంతటితో ఆగిపోతుంది. నదిలో మరికొంతదూరం వెళ్లగానే ఆ కొండల నడుమ... దక్షిణపు ఒడ్డున ప్రసిద్ధ యాత్రాస్థలం "పేరంటాల పల్లి" వస్తుంది. అక్కడి నుండి ఉత్తర, దక్షిణంగా వ్యాపించిన పాపికొండలు మనకు ఎదురు నిలుస్తాయి.

ఇరువైపులా వ్యాపించి ఉన్న ఆ కొండల నడుమ నది తన వైశాల్యాన్ని క్రమక్రమంగా తగ్గించుకుంటూ మెలికలు తిరుగుతూ సాగుతుంది. మరి కొంతదూరం ముందుకు పోగానే "వి" ఆకారంలో చీలిన 'పాపికొండల' శిఖర సమీపానికి వస్తాము. గోదావరీమాత ప్రార్థన విన్న ఆ దేవేంద్రుడే తన వజ్రాయుధంతో పర్వత శిఖరాన్ని ఛేదించి చేసిన త్రోవ కాదుకదా అనిపించేటట్లు ఉంటుంది ఆ ప్రాంతం.

అంత చిన్న ఇరుకైన సందులో ఇమిడిపోయి గోదావరి ముందుకెలా వెళ్తుందా అనే ఆశ్చర్యం ఓ వైపు... ఈ ఇరుకైన సందులో అసలు నది ప్రవహిస్తోందా... లేదా ఆగిపోయిందా.. అనే విస్మయం మరోవైపు మనసులో సుడులు తిరుగుతుండగా.. మెల్లగా పాపికొండల గండిలోకి ప్రవేశిస్తాం.

Ganesh|
ఆ ఇరుకైన సందులో... పరిశీలనగా చూస్తే తప్ప కనిపించని నీటి చలనానికి విస్మయం చెందుతాము. ఆ చిన్న గండిలో నిలబడి (స్టీమరు మీద) రెండుగా చీలిన శిఖర దృశ్యాలను చూడాలంటే తలమీద టోపీగానీ, ఇతర వస్తువులుగానీ ఉంటే కింద పడిపోయేంతగా... తలపైకెత్తి, వెనక్కి వంచిమరీ చూడాల్సి ఉంటుంది.


దీనిపై మరింత చదవండి :