వెబ్ డిజైనర్లు కావలెను...

Venkateswara Rao. I|
వెబ్ దునియా చెన్నై కార్యాలయంలో పనిచేసేందుకు వెబ్ డిజైనర్లు కావలెను. మరిన్ని వివరాలకు చూడండి...
Position : Web Designer

Location :Chennai

Job Description :

The graphic artist must produce high quality artwork very accurately in a fast paced, creative environment. Should be talented graphic designer with an artistic aptitude in design of ads, print flyers, brochures, posters. (Adobe Photoshop/CorelDraw/ Adobe Illustrator)

Responsibilities : Creating Movies/TV Programme's posters/banners in South Indian Laguages.

Qualifications : Graduate in any discipline

Years of Experience : 1- 4 years

Contact Person :Rajeswari - Asst. Mgr.-HR

Contact Details : 044-2836 4770/1/2/3/4

EmailID : [email protected]


దీనిపై మరింత చదవండి :