ఉత్తర నక్షత్రం, 2వ పాదంలో జన్మిస్తే ఎలాంటి ఉంగరం ధరించాలి?

PNR| Last Modified సోమవారం, 5 మే 2014 (16:06 IST)
File
FILE
ఉత్తర నక్షత్రం, రెండో పాదములో జన్మించిన జాతకులైతే పుట్టిన నాలుగు సంవత్సరముల నుంచి ఆరు నెలల వరకు రవి మహర్ధశ కావడంతో కెంపును వెండిలో పొదిగించుకుని మధ్య వేలుకు ధరించడం మంచిది.

నాలుగు సంవత్సరముల ఆరు నెలల వరకు, 14 సంవత్సరముల వయస్సు నుంచి ఆరునెలల వరకు చంద్ర మహర్ధశ కావున ముత్యంను వెండిలో పొదిగించుకుని ఉంగరపు వేలుకు ధరిస్తే మేలు కలుగుతుంది. 14 సంవత్సరముల ఆరు నెలల వయస్సు నుండి 21 సంవత్సరముల ఆరు నెలల వరకు కుజ మహర్ధశ కావున పగడమును బంగారములో ఉంగరపు వేలుకు ధరిస్తే మంచిది.

21 సంవత్సరముల ఆరు నెలల వయస్సు నుండి 39 సంవత్సరముల ఆరు నెలల వరకు రాహు మహర్దశ కావున గోమేధికమును వెండిలో మధ్య వేలుకు ధరించగలరు. 39 సంవత్సరముల ఆరు నెలల వయస్సు నుంచి 55 సంవత్సరముల ఆరు నెలల వరకు గురు మహర్ధశ కావున కనక పుష్యరాగమును బంగారములో చూపుడు వేలుకు ధరించడం శ్రేయస్కరం.

55 సంవత్సరముల ఆరు నెలల వయస్సు నుంచి 74 సంవత్సరములు ఆరు నెలల వరకు శని మహర్ధశ కావున నీలమును వెండిలో మధ్య వేలుకు ధరించగలరు. 74 సం.లు ఆరు నెలల వయస్సు నుండి 91 సం.లు ఆరు నెలల వరకు బుధ మహర్ధశ కావున పచ్చను బంగారములో చిటికెన వేలుకు ధరించడం మంచిదని రత్నాల శాస్త్ర నిపుణులు అంటున్నారు.


దీనిపై మరింత చదవండి :