పుబ్బ నక్షత్రం మూడో పాదములో జన్మించారా.. అయితే...

PNR| Last Modified సోమవారం, 28 ఏప్రియల్ 2014 (11:20 IST)
File
FILE
పుబ్బ నక్షత్రం, మూడో పాదములో జన్మించిన జాతకులైతే.. పుట్టిన పది సంవత్సరముల వయస్సు వరకు ఈ జాతకులకు శుక్ర మహర్దశ కావున వజ్రమును బంగారములో పొదిగించుకుని ఉంగరపు వేలుకు ధరించడం ఉత్తమమని రత్నాల శాస్త్ర నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

పది సంవత్సరముల నుంచి 16 సంవత్సరముల వరకు రవి మహర్దశ కావున కెంపును వెండిలో పొదిగించుకుని ఉంగరపు వేలుకు ధరించడం మంచిది. 16 సంవత్సరముల నుంచి 26 సంవత్సరముల వరకు చంద్ర మహర్దశ కావున ముత్యమును వెండిలో ఉంగరపు వేలుకు ధరించడం శ్రేయస్కరం.

26 సంవత్సరముల నుంచి 33 సంవత్సరముల వరకు కుజ మహర్దశ కావున పగడమును బంగారములో పొదిగించుకుని ఉంగరపు వేలుకు ధరించడం మంచిది. 33 సంవత్సరముల నుంచి 51 సంవత్సరముల వరకు రాహు మహర్దశ కావున గోమేధికమును వెండిలో పొదిగించుకుని మధ్య వేలుకు ధరించగలరు.

51 సంవత్సరముల వయస్సు నుంచి 67 సంవత్సరముల వరకు గురు మహర్దశ కావున కనక పుష్యరాగమను బంగారములో పొదిగించుకుని చూపుడు వేలుకు ధరించడం మంచిది. 67 సంవత్సరముల నుంచి 86 సంవత్సరముల వరకు శని మహర్దశ కావున నీలమును వెండితో పొదిగించుకుని మధ్య వేలుకు ధరించడం శ్రేయస్కరమని రత్నాలశాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.


దీనిపై మరింత చదవండి :