"హోలిక"ను చంపిన రోజే హోలి పండుగ

WD
పూర్వం రఘుమహారాజు "హోలిక" అనే రాక్షసిని వధించిన రోజునే "హోలి" పండుగ చేసుకుంటారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం ఫాల్గుణ మాసం పూర్ణిమ తిథినాడు వచ్చే ఈ పండుగను భారతదేశ ప్రజలంతా ఆనందోత్సాహాలతో జరుపుకుంటారు.

ఈ పర్వదినాన్నే కాముని పున్నమిగా, డోలికోత్సవముగా, ఫాల్గుణోత్సవముగా పిలుస్తూ ఉంటారు. "హోలి" అంటే ముందుగా అందరికి గుర్తు వచ్చేవి రంగులు మాత్రమే.. ఆ రోజున ఆనందోత్సాహాలతో ఒకరిపై ఒకరు రంగులు చల్లుకుంటూ ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు.

వెంకటేశ్వర రావు యిమ్మడిశెట్టి, CPFC, NIFT|
ఇకపోతే.. "శ్రీ బాలకృష్ణుని" (ఫాల్గుణ మాసం పూర్ణిమ తిథి) ఈ హోలీ పండుగనాడు ఊయలలో (డోలికలో) వేసినట్లు శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. అందువల్ల బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఈ రోజున శ్రీకృష్ణుని ప్రతిమను డోలికలో వేసి ఊపుతూ డోలికోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు.


దీనిపై మరింత చదవండి :