హోమియో వైద్యం...సంపూర్ణ రోగ నివారణం

FILE
హోమియో వైద్యం శాస్త్రీయ పద్ధతిలోనే జరగుతుందంటున్నారు హోమియో వైద్యులు. ఈ వైద్యం 200 సంవత్సరాల క్రితం నుంచే అమలులోకి వచ్చింది. ఈ వైద్యం "సమ: సమం, షమయతి" అనే పద్ధతి ద్వరానే జరుగుతుంది.

అంటే ముల్లును ముల్లుతోనే తీయాలి అనే పద్ధతి. ఏ రోగకారక క్రిమి జబ్బుకు కారణమౌతుందో, అదే క్రిమితోనే జబ్బును నయం చేయడం. అంటే జబ్బును కూకటివేళ్లతో పెకళించడం. ఈ వైద్య విధానంలో చాలామందికి అపోహలున్నాయి.

ఆ అపోహలు పోగట్టడానికి కొన్ని సలహాలు మీకోసం అంటున్నారు వైద్యనిపుణులు.

*1. ముందు రోగాన్ని తీవ్రతరంచేసి ఆ తర్వాత నయం చేస్తుంది ఈ హోమియోపతి వైద్యం అంటున్నారు కొంతమంది. మరి ఇది నిజమేనా...

**ఇది ప్రజల్లోవున్న అపోహ మాత్రమే. ఇలా కొన్ని ప్రత్యేకమైన కేసుల్లోనే జరుగుతుంది. తీసుకోవలసిన మాత్రల డోసుకన్నా కూడా ఎక్కువగా తీసుకోవడంవలన వ్యాధి లక్షణం తీవ్రమై ముదిరిపోతుంది. ఔషధాన్ని వైద్యుల సలహామేరకు తీసుకుంటే వ్యాధి తీవ్రత తగ్గుతుంది.

ఇంతే కాకుండా రోగి చాలా రోజుల వరకు మందులు తీసుకోవడం, వీటితోబాటు స్టెరాయిడ్స్ కూడా తీసుకుంటుంటారు. కాని ఓ వైపు హోమియోపతి వైద్యం కొనసాగిస్తూనే స్టెరాయిడ్స్‌ను తీసుకోవడం ఆపేస్తారు. దాంతో వ్యాధి లక్షణాలు ముదిరిపోతుంది.
FILE


*2 కేవలం పాత లేక జీర్ణకోస సంబంధమైన వ్యాధులకు మాత్రమే హోమియోపతి వైద్యం ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు. ఇది ఎంతవరకు నిజం.

Gulzar Ghouse|
** నిజమే. ఎందుకంటే చాలామంది రోగులు ఇతర వైద్యాలకు ప్రాముఖ్యతనిచ్చి వాటికి కూడా తగ్గక చివరికి హోమియోపతి వైద్యుల వద్దకు వైద్యంకోసం వస్తుంటారు. అప్పటికే ఆ జబ్బు బాగా ముదిరి పోయివుంటుంది. ఈ వైద్యం ద్వారా అన్ని రకాల జబ్బులను నయం చేయవచ్చు.


దీనిపై మరింత చదవండి :