లివింగ్ రూమ్, పిల్లల గదులకు నప్పే రంగులు

FileFILE
గత వ్యాసంలో ముదురు రంగులను సాధారణ గదులకు ఎలా వాడాలో చూశాం కదా...! ఈరోజు లివింగ్ రూమ్, హాల్, పిల్లల గదులకు ఎలావాడాలి? ఎలాంటి రంగులు వాడాలో తెలుసుకుందాం.

ముదురురంగులు వాడటం ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ అన్న సంగతిని ఇదివరకటి వ్యాసంలోనే చదువుకున్నాం. ఈ ముదురురంగులు గదని తేజోవంతంగా ఉంచటమేగాకుండా ఇంటికి కొత్త అందాన్నిస్తాయి. అయితే వీటిని వాడటానికి ముందు, ఎంపిక చేసుకునేముందు కొద్దిపాటి జాగ్రత్తలు అవసరం.
పోస్టల్ రంగులతో మరింత అందం...!
  హాల్‌కి తెలుపు లేదా పోస్టల్ రంగుల్లో వేటినైనా వాడొచ్చు. ఇవి గోడలకు వేయడం వల్ల ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాయి. అంతేగాకుండా మన ఇంటికి వచ్చే అతిధులకు స్వాగతం పలుకుతున్నట్టుగా కూడా ఉంటాయి. ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ రంగులు అతిథ్యానికి నిదర్శనం అని...      


ఇప్పుడు లివింగ్ రూమ్, హాల్‌లకు ఎలాంటి రంగులను వాడితో చూడటానికి బాగుంటాయి, ఎలాంటివి ఎంపిక చేసుకోవాలి అన్న విషయాలను తెలుసుకుందాం.

హాల్‌కి తెలుపు లేదా పోస్టల్ రంగుల్లో వేటినైనా వాడొచ్చు. ఇవి గోడలకు వేయడం వల్ల ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాయి. అంతేగాకుండా మన ఇంటికి వచ్చే అతిధులకు స్వాగతం పలుకుతున్నట్టుగా కూడా ఉంటాయి. ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ రంగులు అతిథ్యానికి నిదర్శనం అని చెప్పుకోవచ్చు.

Ganesh|
ఇకపోతే... తలుపులు, కిటికీలు లేని గదికి ముదురు రంగు షేడ్‌లను వాడితే చూసేందుకు చాలా ఆకర్షణీయంగా కనబడుతుంది. ముదురు, లేత రంగులు ఏవైనప్పటికీ కూడా సరైన రంగులు ఎంపిక చేసుకోవడమన్నదే ముఖ్యమైన విషయం. అలా ఎన్నుకుంటేగానీ మీ గదికి మీరు కోరుకున్న అందం చేకూరుతుంది.


దీనిపై మరింత చదవండి :