సోఫాసెట్ కొంటున్నారా..? కాసేపు ఆగండి..!!

WD PhotoWD
అందంగా నిర్మించుకున్న ప్రతి ఇంటి డ్రాయింగ్ రూముల్లోనూ సోఫాసెట్ ఇప్పుడు తప్పనిసరి అయిందన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఇంటికి కావాల్సిన ఫర్నీచరు కొనేటప్పుడు చాలామంది చేసే పొరపాటు ఏంటంటే.. వస్తువుల పైపై మెరుగులను చూసి కొనేయడం. మనం డబ్బు పెట్టి కొనే వస్తువు అందం ఎంత ముఖ్యమని భావిస్తామో, వాటి నాణ్యత కూడా అంతే ముఖ్యం అన్న విషయాన్ని ఆయా సందర్భాల్లో మర్చిపోతుంటారు.
ఇలా ఉంటేనే హాయి..!!
  సోఫా వెనుక వైపున ఉండే బ్యాక్‌రెస్ట్.. మీ నడుం కింది భాగానికి దన్నుగా, హాయినిచ్చేదిగా ఉండాలి. కాళ్ళు నేలమీద ఆని సౌకర్యంగా కూర్చున్నట్లు... దానిపై కూర్చున్నవారికీ, చూస్తున్నవారికీ అనిపించాలి. కూర్చున్నప్పుడు సోఫా సీటు లోపలికి వెళ్తుంది కదా...! అలా...      


కాబట్టి, మీకు ఎంతో నచ్చిన సోఫాసెట్ మోడల్ ఎంచుకున్న మరుక్షణమే డబ్బు చెల్లించటం మానేసి కాసేపు దాని నాణ్యత గురించి ఆలోచించండి. అక్కడే వాటి నాణ్యత ఎలా తెలుస్తుంది, కొన్ని రోజులు వాడితేనే కదా..! అని అంటారేమో...! కింది జాగ్రత్తలను తీసుకున్నట్లయితే సోఫాల నాణ్యతను తెలుసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం మీరు చేయాల్సిందల్లా...

మీరు ఎంపిక చేసుకున్న సోఫాసెట్‌పైన కనీసం పది నిమిషాలపాటు కూర్చోండి. అలా చేయడంవల్ల అది సౌకర్యంగా ఉన్నదీ, లేనిదీ తెలుస్తుంది. చేతులు పెట్టుకునే చోట, కింద, వెనక వైపున అంతా సమంగా... మెత్తగా ఉందా లేక ఎక్కడైనా గట్టిగా ఫ్రేమ్ తగులుతోందా అన్న విషయాలను గమనించండి.

Raju|
ఇక సోఫా‌పై ఊరికే కూర్చోక కాసేపు అటూ, ఇటూ కదలండి. ఇలా చేయడంవల్ల మనం కదలినప్పుడు సోఫా కీచుమనే శబ్దం లాంటిదేదైనా చేస్తుందేమో తెలిసిపోతుంది. ఇకపోతే అది కీచుమని శబ్దం రాకుండా ఉన్నట్లయితేనే సరిగా ఉన్నట్లు, లేకుంటా అలాంటి దానిని ఎంచుకోకపోవడమే ఉత్తమం.


దీనిపై మరింత చదవండి :