అతన్ని ప్రేమించడం తప్పైపోయిందే ?

FileFILE
ఓ ఇద్దరు స్నేహితురాళ్లు ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నారు.
రాధ : నీ లవ్వర్‌కు ఇస్తానని చెప్పి వెళ్లావు కదే... మరి అలా నీరసంగా ఉన్నావు కొంపదీసి నీ లవ్వర్ నీ ప్రేమకు ఒప్పుకోలేదా ఏం... ???

గీత : అబ్బే అదేం లేదే... కానీ బడిపంతుల్ని ప్రేమించడం మాత్రం తప్పైపోయిందే.

రాధ : ఇంతకీ ఏమైందే... ???

గీత : నేనిచ్చిన ప్రేమలేఖలో అచ్చుతప్పులు ఉన్నాయని చెప్పి ఆ బడిపంతులు లవ్ లెటర్ని మళ్లీ వందసార్లు రాసుకుని రమ్మన్నాడే.

Munibabu|
రాధ : ఆఁ...


దీనిపై మరింత చదవండి :