అలాగయినా నిన్ను వదిలించుకుందామనీ...

Love jokes
Venkateswara Rao. I| Last Modified శుక్రవారం, 22 ఫిబ్రవరి 2013 (13:33 IST)
FILE
మన ప్రేమ సంగతి మా నాన్నకి చెప్పాలంటూ ఎందుకు నన్ను తొందర చేస్తున్నావు? అడిగింది గిరిజ గోముగా...

అలాగయినా మీ నాన్న నీ పెళ్లి త్వరగా చేసేస్తాడేమో అనీ... అంటూ నోరుజారి నాలుక్కరుచుకున్నాడు గిరీష్.


దీనిపై మరింత చదవండి :