ఒరిస్సా సాంస్కృతిక కేంద్రం కటక్

Pavan Kumar| Last Modified శనివారం, 14 జూన్ 2008 (19:50 IST)
ఒరిస్సా సాంస్కృతిక కళలకు కేంద్రం కటక్. కటక్ అనే పదం కటక నుంచి వచ్చింది. కటక అంటే సైనికుల శిబిరం. కటక్‌కు దాదాపు వేయి సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది. కేసరి వంశ రాజులు ఒరిస్సాను 9వ దశాబ్దంలో పరిపాలించారు. వారి సమయంలో కటక్‌లో సైనిక శిబిరం ఉండేది. కేసరి వంశ రాజైన మర్కట కేసరి పరిపాలనా కాలమైన 1002 సంవత్సరంలో కటక్ నగరం నిర్మాణం ప్రారంభమైంది.

గంగ వంశ రాజైన అనంగ భీమదేవ పరిపాలనా కాలమైన 1211 సంవత్సరంలో కటక్ రాజధానిగా చేసుకుని పరిపాలించారు. 14వ శతాబ్దంలో గజపతులు చేతికి వచ్చింది. ఆ తర్వాత సూర్య వంశం, మరాఠాల అనంతరం మొఘలుల ఆధీనంలోకి వచ్చింది. బ్రిటీషు వారి కాలంలో ఒరిస్సా డివిజన్ రాజధానిగా కటక్ చేశారు. ఇది 1816వ సంవత్సరంలో జరిగింది.

చూడవలసిన ప్రాంతాలు
బారాబతి కోట
కటక్‌ను రాజధానిగా చేసుకుని పరిపాలించిన రాజులు నిర్మించిన కోట బారాబతి. బారబతి కోట శిథిలాలు ఇప్పటికీ చూడవచ్చు.


దీనిపై మరింత చదవండి :