కేరళలో స్పెషల్ స్టే ప్యాకేజీని గెలుచుకోండి...

PNR|
అతి సుళువైన మూడంటే మూడు ప్రశ్నలకు సమాధానలివ్వండి...

మరియు "కైరళి" వెల్నెస్ రిలాక్స్ ప్యాకేజీని గెలుచుకోండి

ఈ క్విజ్‌లో పాల్గొనేందుకు... దయచేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి


దీనిపై మరింత చదవండి :