శ్రీ నవ నరసింహ దేవాలయం, అహోబిలం

PNR|
దేవాలయం నెలకొన్న ప్రాంతం :
నంధ్యాల (కర్నూలు జిల్లా) నుంచి 74 కి.మీల దూరంలోనూ, తిరుపతి నుంచి 75 కి.మీ.ల దూరంలోనూ అలాగే హైదరాబాద్ నుంచి 365 కి.మీల దూరంలో అహోబిల పుణ్యక్షేత్రం కొలువై ఉంది. ఈ క్షేత్రాన్ని చేరుకోవడానికి రవాణాసౌకర్యాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. కడప, నంధ్యాల మరియు బనగానపల్లి బస్సులు విరివిగా ఉన్నాయి.

ఈ అహోబిల్ పుణ్యక్షేత్రానికి "సింగవేల్ కుండ్రం" అను పేరు కూడా కలదు. ఈ క్షేత్రం హిరణ్యకశిపుని సంహరించిన నరసింహస్వామి పేరిట వెలిసింది. ఇక్కడ నరసింహస్వామి తొమ్మిది రూపాలలో కనిపిస్తాడు కనుక ఈ క్షేత్రానికి "నవ నరసింహ క్షేత్రం" అనే మరో పేరు కూడా ఉంది.

క్షేత్ర ప్రత్యేకతలు:
ఎగువ అహోబిలం మరియు దిగువ అహోబిలం అనబడే రెండు పర్వతాలను ఈ క్షేత్రం కలిగి ఉంది. ఎగువ అహోబిలం చేరుకోవాలంటే దిగువ అహోబిలం నుంచి ఆరు కి.మీల బస్సు ప్రయాణం చేయాలి. ఈ క్షేత్రంలోని దేవుడు తొమ్మిది విగ్రహ రూపాలలో కనిపిస్తాడు. నవగ్రహాల కన్నా నవ నరసింహుని శక్తి అధికమని భక్తుల విశ్వాసం.


దీనిపై మరింత చదవండి :