బులియన్ మార్కెట్‌లో నేటి బంగారం, వెండి ధరలు

Ganesh|
నేటి బులియన్ మార్కెట్‌లో మంగళవారం బంగారు, వెండి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి.
విశాఖపట్నం మార్కెట్‌లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.30,150 ఆర్నమెంట్ బంగారం ధర రూ.27,880 వెండి కిలో ధర రూ.50,200గా ఉంది.
రాజమండ్రి మార్కెట్‌లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.30,150, ఆర్నమెంట్ బంగారం ధర రూ.27,630, వెండి కిలో ధర రూ.48,000గా ఉంది.
ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్‌లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.30,000, ఆర్నమెంట్ బంగారం ధర రూ.27,820, వెండి కిలో ధర రూ.48,000గా ఉంది.
విజయవాడ మార్కెట్‌లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.30,200, ఆర్నమెంట్ బంగారం ధర రూ.28,000, వెండి కిలో ధర రూ.48,400గా ఉంది.
హైదరాబాద్ మార్కెట్‌లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.30,000, ఆర్నమెంట్ బంగారం ధర రూ.29,860, వెండి కిలో ధర రూ.50,100గా ఉంది.


దీనిపై మరింత చదవండి :