విదేశీ కరెన్సీ రేట్లు

SELVI.M|
స్వదేశీ మార్కెట్‌లో విదేశీ కరెన్సీ రేట్లు కింది విధంగా ఉన్నాయి.

అమెరికా డాలరు కొనుగోలు రేటు (థామస్ కుక్) 46.55 అమ్మకపు రేటు (రూ.లలో) రూ.51.75
యూరో కరెన్సీ కొనుగోలు రేటు (థామస్ కుక్) 61.05 అమ్మకపు రేటు (రూ.లలో) రూ. 68.35.
కువైట్ దినార్ కొనుగోలు రేటు (థామస్ కుక్) 144.05 అమ్మకపు రేటు (రూ.లలో) రూ. 171.65.
సింగపూర్ డాలర్ కొనుగోలు రేటు (థామస్ కుక్) 30.75, అమ్మకపు రేటు రూ. 35.80.
సౌదీ రియాల్ కొనుగోలు రేటు (థామస్ కుక్) 12.25, అమ్మకపు రేటు రూ.14.05గా ఉంది.


దీనిపై మరింత చదవండి :