విదేశీ కరెన్సీ రేట్లు

SELVI.M|
విదేశీ కరెన్సీ రేట్లు ఈ విధంగా ఉన్నాయి

అమెరికా డాలరు కొనుగోలు రేటు (థామస్ కుక్) 44.05 అమ్మకపు రేటు (రూ.లలో) రూ. 49.25
యూరో కరెన్సీ కొనుగోలు రేటు (థామస్ కుక్) 60.05 అమ్మకపు రేటు (రూ.లలో) రూ. 67.00
జపాన్ యెన్ కొనుగోలు రేటు (థామస్ కుక్) 48.85 అమ్మకపు రేటు (రూ.లలో) రూ. 54.40
బ్రిటన్ పౌండ్ కొనుగోలు రేటు (థామస్ కుక్) 68.95 అమ్మకపు రేటు రూ. 76.50.


దీనిపై మరింత చదవండి :