శ్రీవిరోధి నామ సంవత్సరం ఉగాది సంబరం

WD
ప్రపంచంలోకెల్లా విశిష్ట సంస్కృతి వైభవం కల్గిన దేశం భారతదేశం. ఈ వేదాల పురిటి గడ్డలో ప్రతి ఆచారానికీ ఎంతో అర్ధముంది. ప్రతి సాంప్రదాయానికి మరెంతో పరమార్ధం ఉంది. భారతీయ సంస్కృతికి పట్టుగొమ్మగా వెలుగొందుతున్న 'తెలుగునేల' జరుపుకునే పండుగలలో ప్రత్యేకమైనదీ, సందేశాత్మకమైనదీ 'ఉగాది' పండుగ.

పురాణాకాలం నుండి వస్తున్న 'పండుగలు' కొత్త సంరంభాల్నే కాదు జీవిత సత్యాలను మోసుకొస్తూ స్థానిక ముంగిళ్ళలో కొంగ్రొత్త కాంతులు ప్రసరింపచేస్తాయి. తదనుగుణమైన పండుగులలో ప్రతి ఏడాది చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమినాడు వచ్చే 'ఉగాది' పండుగ తెలుగువారికి భవిష్యత్ కాలానికి బాటలు వేసే అరుదైన, అద్భుతమైన పర్వదినం.

వెంకటేశ్వర రావు యిమ్మడిశెట్టి, CPFC, NIFT|
శ్రీవిరోధి నామ సంవత్సరం.... సంవత్సరాది, యుగాది, ఉగాది....నామధేయాలతో అర్ధవంతమైన సాంప్రదాయాల ద్వారా తెలుగువారికి వ్యక్తవ్య, కర్తవ్యాలను సముచితరీతిలో నిర్దేశించే తొలి పర్వదినం ఉగాది. యుగము అనగా జంట. ఉత్తరాయణ, దక్షిణాయనముల జంటను సంవత్సరంగా భావిస్తే ఈ ఉగాది 'సంవత్సరాది' వికృతిలో 'ఉగము'గా శబ్ధీకరించబడినదే యుగము.


దీనిపై మరింత చదవండి :