మొద్దు ప్రేమలు.. పిరికి ప్రేమలు... శృంగార ప్రేమలు

WD

ఇతనో మొద్దు ప్రేమికుడు

అల్లంత దూరాన ఏ చెట్టు చాటు నుంచో లేదంటే ఏ కాలేజీ గోడ ప్రక్క నుంచో ఒకరికొకరు చూసుకుని ఆనక అల్లంత దూరం నుంచే ప్రేమ చూపులు విసురుకుంటూ ప్రేమలోకంలో విహరించినవారు. వీరు తమ ప్రేమను పెద్దలకు తెలియజేసేందుకు జంకుతూ, ప్రేమ మైకం నుంచి బయటపడలేక అలా నలుగుతూ గడిపేసేవారు. అందుకు ఇటువంటి వారిని మొద్దు ప్రేమికులు అనేశారండీ ఇప్పటి నవీన ప్రేమికులు.

ఆ తర్వాత సినిమా ప్రేమలు, టూర్ ప్రేమలు. ఇవేంటీ అనుకుంటున్నారా... పైన చెప్పిట్లు కళ్లూ-కళ్లూ కలిసిన తర్వాతి స్టెప్పన్నమాట. అప్పటి ప్రేమికులు కళ్లూ- కళ్లూ కలుపుకుని తమ ప్రేమను పెద్దలకు చెప్పేందుకు జంకుతూ గడిపిస్తే... ఈ తరహా ప్రేమికులు ధైర్యంగా కాలేజీలకు ఎగ్గొట్టి సినిమాలు, షికార్లతో కాలం గడుపుతారు. పెద్దలకు తెలిసిందని తెలిస్తే గజగజ వణుకుతూ మరోసారి సదరు అబ్బాయి/అమ్మాయి వైపు కన్నెత్తి చూసేందుకైనా సాహసించరు. ఇటువంటి ప్రేమ జంటల వారి ప్రేమలను పిరికి ప్రేమలు అనేశారండీ.

ఇదో పిరికి ప్రేమ జం

WD

వెంకటేశ్వర రావు యిమ్మడిశెట్టి, CPFC, NIFT|
ప్రేమపై లోతుగా అధ్యయనం చేసిన ఓ కత్తిలాంటి మజ్నును అసలు ప్రేమలు ఎన్ని రకాలూ... ఎలా ఉంటాయ్ అని అడిగితే ఇలా చెప్పుకొచ్చాడండీ....

అప్పుడే అయిపోలేదు... తరువాయి పేజీలో ఇంకా చదవండి...
దీనిపై మరింత చదవండి :