హలాసనంతో ఉపయోగాలు ఎన్నో.. ఎన్నెన్నో...

WD
తిరిగి పూర్వస్థానానికి...
మళ్లీ తిరిగి మామూలు స్థానానికి రావటానికి, మీ చేతులను మీ శరీరానికి ఇరువైపులా ఉంచండి.
క్రమంగా గాలిని వదలండి
అదేవిధంగా మోకాళ్ల వద్ద మడవకుండా మీ కాళ్లను మెల్లగా సాధారణ స్థితికి కిందికి దించండి.
ఇలా మరో రెండుసార్లు హలాసనాన్ని చేయండి.

గమనిక
గర్భిణీతో ఉన్నవారు హలాసనాన్ని వేయరాదు
ఒకవేళ ఉదర భాగంలో నొప్పివంటిదేదైనా తలెత్తితో హలాసనం వేయటాన్ని ఆపివేయాలి.
లివర్ వంటి అవయావకు సంబంధించి బాధ కలిగినట్లు మీకు అనిపిస్తే, హలాసనం వేయకూడదు.
వెంకటేశ్వర రావు యిమ్మడిశెట్టి, CPFC, NIFT|
హలాసనం వేయాలనుకునేవారు విపరీత కర్ణిక మరియు సర్వాంగాసనాలను వేయటంలో బాగా ఆరితేరినవారై ఉండాలి. దాదాపు పశ్చిమోత్తాసనానికి దగ్గరగా ఉంటుంది ఈ హలాసనం. మరోరకంగా చెప్పాలంటే... కొన్ని ఫోజుల్లో ఇది భుజంగాసనం, చక్రాసనం, మత్స్యాసనాలకు దగ్గరగా ఉంటుంది.

సంస్కృతంలో హల మరియు ఆసన అనే రెండు పదాలకు వేరు వేరు అర్థాలున్నాయి. హల అనేది నాగలినీ, ఆసనం అనేది చేసే భంగిమను సూచిస్తాయి. అంటే... ఈ హలాసనాన్ని వేసేవారు నాగలి ఆకారం ఎలా వంగి ఉంటుందో ఆసనం వేసిన సమయంలో అలా ఉంటారన్నమాట.

ఆసనం వేసే పద్ధతి
హలాసనం వేసేవారు ఓసారి అర్ధ హలాసన భంగిమను మననం చేసుకోండి
అయితే చేతులపై ఎటువంటి ఒత్తిడిని పెట్టకండి
అదేవిధంగా మీ అరచేతులను భూమికి గట్టిగా ఒత్తిపట్టేపుడు క్రమంగా గాలి వదలండి
మెల్లగా గాలి పీలుస్తూ వెన్నును సాధ్యమైనంత ఎక్కువగా వంచి మీ కాళ్లను తలమీదుగా భూమిని తాకేటట్లు చూడండి
ఈ స్థితిలో మీ వక్షస్థలం గడ్డానికి తగలాలి.
ఇప్పుడు మెల్లగా మీ చేతులను వెనక్కి చాచి పాదాల దగ్గరకు తీసుకువెళ్లండి.
ఈ భంగిమలో మీ కాళ్లను నిటారుగా కొద్దిసేపు అలానే ఉంచాలి.
ఆ తర్వాత శ్వాసక్రియ మామూలుగా కొనసాగించాలి. ఈ భంగిమలో కనీసం రెండు నిమిషాలవరకూ ఉండేటట్లు చేయండి.

అధిక రక్తపోటు గలవారు, గుండెజబ్బులు, వరిబీజం, అల్సర్, స్పాండిలోసిన్ వున్నవారు హలాసనం వేయకూడదు.దీనిపై మరింత చదవండి :