ఈ కథనానికి సంబంధించిన వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.

వ్యాఖ్యలు

k.krishna moorthy

అయ్య , నా పేరు krishna moorthy మాకు పెళ్లి 6-7-2006 లొ జరిగింది. నా పుట్టిన తేది 15-4-1979, sunday 8.40pm, నా భార్య పేరు మాధవి పుట్టిన తేది 8-5-1984,tuesday night -2.20 am., ఇంక పిల్లలు లేరు రెండు సార్లు abortion aindhi . maaku pillalu eppudu pudatharu. give me good sollution.
X REPORT ABUSE Date 30-09-09 (08:06 PM)

suribabu

Dear sir, iamsuri babu Mydate of birth is 12th july 1973 time 3.45am , iam facing many problems with my married life, i got married 1st time and the loved to other person before marraieg and she has taken a diverse and second marriate is over last 5 years but till now we dont have correct undestanding and no childrens . Her name is sri lakshmi she dont have her correct birth time and date, i am not happy now , what to do some of them are telling go to 3rd marriage , give me good solutions
X REPORT ABUSE Date 20-09-09 (05:35 PM)