ఈ కథనానికి సంబంధించిన వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.

వ్యాఖ్యలు

babji

నా date of birth 10.8.1983, నా కు చాల పెళ్లి సంభందాలు చుచినరు కాని ఒక్కటి కూడా కుదరలేదు, నాకు pelli యెప్పుదు జరుగుతుంది నా భవిస్యత్తు యెల వుంతుంది ? చలా సార్లు మెమ్ములను ప్రస్న అదిగినాను కాని సమాదనం లెదు
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (07:16 AM)

Janardana Reddy

My name is Dr. S. Janardana Reddy, my date of birth is 07 - 11- 1958, at 1.20 PM. Kindly tell me my rasi and nakshatra and my future
X REPORT ABUSE Date 24-11-09 (10:43 PM)

V. KRUPA SINDH

krupa sindh v My name vandrangi krupa sindh and my date of birth is 09-12-1955 please tell me my Nakshatra and Rashi and my future
X REPORT ABUSE Date 19-11-09 (07:20 PM)

ravindra kumar ch

నాది ఉత్తర నక్శ్త్రమె కని పల్ఇసా మిగలదు , మిగలల్ లెదు ఇంతవరకు
X REPORT ABUSE Date 17-11-09 (11:37 AM)

Priya

Hello,My name is Lakshmi prasanna and my date of birth is 18.08.1985 sunday early morning (may be at 4.30A.M exactly don't know).pls tell me my nakshatram and my raasi .
X REPORT ABUSE Date 12-11-09 (05:26 PM)

murthy pvn

please provide information for other star people also very use for general readers
X REPORT ABUSE Date 11-11-09 (07:53 PM)

V PAMDAVATHI

my name is padmavathi my date of brith is 23.12.1978, time 8.30am to 11 am satraday please tell my nakshatra
X REPORT ABUSE Date 11-11-09 (06:10 PM)

srinivas

My name is Srinivas, My date of birth is : 01.02.1968, I don't no the time of birth, Please tell me my Nakshatra and Rashi
X REPORT ABUSE Date 11-11-09 (03:13 PM)

narsaiah

hai how are you
X REPORT ABUSE Date 11-11-09 (02:32 PM)

V R Achalla

My Nakshatram is Sravanam..Plrease let me know the features of this nakshatra.
X REPORT ABUSE Date 10-11-09 (10:38 PM)

r.kameswarakumar

నేను ఉత్తర జతకుదును మీరు ప్రచురించిన ఉత్తర విశయములు సుద్ద తప్పులు.
X REPORT ABUSE Date 10-11-09 (09:46 PM)

pulluri raju

hai how are you raju plese your kamala
X REPORT ABUSE Date 10-11-09 (06:40 PM)

laxminarayana

ధనుశ్ రాశి
X REPORT ABUSE Date 10-11-09 (05:43 PM)

GOPALRAO

యేమి చెప్పంది
X REPORT ABUSE Date 10-11-09 (03:47 PM)

GOPALRAO

తెలుగు లొ మత్లదుత
X REPORT ABUSE Date 10-11-09 (03:45 PM)