ఈ కథనానికి సంబంధించిన వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.

వ్యాఖ్యలు

fkkkkkk

erai fdh neku emina ysr rasi echaa sollu gadivi vadini peru marchukomantunavu ..nuu ra 0.5 gadivi fdh ge ....fdh ante emii ra .nuvu kuda peru marchuvachu ga ..kompatesi nuvu kuda prabhu bidda va chepu paravaledu ne thingari mngali ge neku abimanam unte nuvu unchuko anthe kani pakodu kuda neku laga abhimanam ga undali ante kudaradu ...ikada evari opinion vallu cheptharu anthe pakodi opinion ne titaru mundu group discussion sense nerchuko lekapothe nuvu 0.5 avuthavu
X REPORT ABUSE Date 03-12-09 (11:36 AM)

vijaykumar

ప్రథ్యెల తెలంగాణ కోసమూ నీవు చెసింది ఏమిటీ? నివాసాలు తెలంగాణ దానివె కదు సొ నువ్వెమిక్హెస్థవు.తెలంగాణ వల్లె సరిగ్గా చెయదము లేదు ఇక నువ్వెమి చెస్థవు లె. నీవెదొ బథుకు దెరువు కోసమూ ఇక్కడ నుండి నిల్చుంతున్నవు థప్ప నీకేమి పత్తింపు ఉంటాది తెలంగాణ గురించి
X REPORT ABUSE Date 03-12-09 (10:06 AM)

Pitchi Mudirindi

రేణుక కు పిత్చి ముదిరిపొయీంది. ఇశ్థం వత్చినత్తు వదరతం ఈ నెతలకు అలవతైపొయీంది. కొంచెం చదువుకున్న వాళ్లు మర్యాద తెలిసిన వాళ్లు మనకు నెతలుగ వస్స్తె మన అద్రుశ్థం.
X REPORT ABUSE Date 03-12-09 (08:45 AM)

YSR Sani-Graham

24 మంది సిగ్గుమాలిన తలకుమాసిన మంత్రులూ 64 మంది డిప్పకాయ ఎం.ఎల్.ఏ. గాళ్ళూ ఏం పీకనీకి అక్కడికి (పులివెందుల) వెళ్ళినట్లూ?! తెలుగు ప్రజల ఖజానా దోచుకు తిన్నది చాలక "ఏకగ్రీవ-ఎన్నిక"కు కూడా ప్రజాధనం ఖర్చుతో ఇంత ఆర్భాటం దేనికి? ప్రజలను వరదలు, కరువు-కాటకాలూ, రోగాలూ పట్టిపీడిస్తుంటే సానుభూతి పేరిట ఇంత అంగ-రంగ-వైభోగాలూ, ఊరేగింపులూ, సంబరాలు చేసుకోవడం పైశాచిక-స్మశాన-సంస్కృతి కాక మరేమిటిరా? fdh! జగన్-భజన్-మండల్! మీరైనా ఆ విధవాయిలందరికీ చెప్పి పూడ్చలేకపోతిరా?
X REPORT ABUSE Date 03-12-09 (07:31 AM)

fdh

కొజ్జ లాగ మట్లాడకు
X REPORT ABUSE Date 03-12-09 (10:56 AM)

YSR Sani-Graham

24 మంది సిగ్గుమాలిన తలకుమాసిన మంత్రులూ 64 మంది డిప్పకాయ ఎం.ఎల్.ఏ. గాళ్ళూ ఏం పీకనీకి అక్కడికి (పులివెందుల) వెళ్ళినట్లూ?! తెలుగు ప్రజల ఖజానా దోచుకు తిన్నది చాలక "ఏకగ్రీవ-ఎన్నిక"కు కూడా ప్రజాధనం ఖర్చుతో ఇంత ఆర్భాటం దేనికి? ప్రజలను వరదలు, కరువు-కాటకాలూ, రోగాలూ పట్టిపీడిస్తుంటే సానుభూతి పేరిట ఇంత అంగ-రంగ-వైభోగాలూ, ఊరేగింపులూ, సంబరాలు చేసుకోవడం పైశాచిక-స్మశాన-సంస్కృతి కాక మరేమిటిరా? fdh! జగన్-భజన్-మండల్! మీరైనా ఆ విధవాయిలందరికీ చెప్పి పూడ్చలేకపోతిరా?
X REPORT ABUSE Date 03-12-09 (07:31 AM)

fdh

first u change the name other wise u will be converted to 0.5
X REPORT ABUSE Date 03-12-09 (10:57 AM)

YSR Sani-Graham

24 మంది సిగ్గుమాలిన తలకుమాసిన మంత్రులూ 64 మంది డిప్పకాయ ఎం.ఎల్.ఏ. గాళ్ళూ ఏం పీకనీకి అక్కడికి (పులివెందుల) వెళ్ళినట్లూ?! తెలుగు ప్రజల ఖజానా దోచుకు తిన్నది చాలక "ఏకగ్రీవ-ఎన్నిక"కు కూడా ప్రజాధనం ఖర్చుతో ఇంత ఆర్భాటం దేనికి? ప్రజలను వరదలు, కరువు-కాటకాలూ, రోగాలూ పట్టిపీడిస్తుంటే సానుభూతి పేరిట ఇంత అంగ-రంగ-వైభోగాలూ, ఊరేగింపులూ, సంబరాలు చేసుకోవడం పైశాచిక-స్మశాన-సంస్కృతి కాక మరేమిటిరా? fdh! జగన్-భజన్-మండల్! మీరైనా ఆ విధవాయిలందరికీ చెప్పి పూడ్చలేకపోతిరా?
X REPORT ABUSE Date 03-12-09 (07:31 AM)

YSR Sani-Graham

24 మంది సిగ్గుమాలిన తలకుమాసిన మంత్రులూ 64 మంది డిప్పకాయ ఎం.ఎల్.ఏ. గాళ్ళూ ఏం పీకనీకి అక్కడికి (పులివెందుల) వెళ్ళినట్లూ?! తెలుగు ప్రజల ఖజానా దోచుకు తిన్నది చాలక "ఏకగ్రీవ-ఎన్నిక"కు కూడా ప్రజాధనం ఖర్చుతో ఇంత ఆర్భాటం దేనికి? ప్రజలను వరదలు, కరువు-కాటకాలూ, రోగాలూ పట్టిపీడిస్తుంటే సానుభూతి పేరిట ఇంత అంగ-రంగ-వైభోగాలూ, ఊరేగింపులూ, సంబరాలు చేసుకోవడం పైశాచిక-స్మశాన-సంస్కృతి కాక మరేమిటిరా? fdh! జగన్-భజన్-మండల్! మీరైనా ఆ విధవాయిలందరికీ చెప్పి పూడ్చలేకపోతిరా?
X REPORT ABUSE Date 03-12-09 (07:31 AM)

YSR Sani-Graham

24 మంది సిగ్గుమాలిన తలకుమాసిన మంత్రులూ 64 మంది డిప్పకాయ ఎం.ఎల్.ఏ. గాళ్ళూ ఏం పీకనీకి అక్కడికి (పులివెందుల) వెళ్ళినట్లూ?! తెలుగు ప్రజల ఖజానా దోచుకు తిన్నది చాలక "ఏకగ్రీవ-ఎన్నిక"కు కూడా ప్రజాధనం ఖర్చుతో ఇంత ఆర్భాటం దేనికి? ప్రజలను వరదలు, కరువు-కాటకాలూ, రోగాలూ పట్టిపీడిస్తుంటే సానుభూతి పేరిట ఇంత అంగ-రంగ-వైభోగాలూ, ఊరేగింపులూ, సంబరాలు చేసుకోవడం పైశాచిక-స్మశాన-సంస్కృతి కాక మరేమిటిరా? fdh! జగన్-భజన్-మండల్! మీరైనా ఆ విధవాయిలందరికీ చెప్పి పూడ్చలేకపోతిరా?
X REPORT ABUSE Date 03-12-09 (07:31 AM)

Anil

Media yet again proved that they are totsl sellouts. thousands of the telangana matyrs have been beaten up, arrested and five left for dead ,an MP(KCR) has been tortured mentally and physically and he is been subjected to harrasment as we speak and guess what this one makes the news. and I dont even wanna take up renuksa case, she ain't worth it but a suggestion for renuks ..before taking potshots at TRS take a minute to look in your own backyard.and for faaK sake don't ever take telangana's name, as Isaid before you ain't worth it.
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (10:58 PM)

gnaneshwar yadav

intaki renuka illu fire chesindi TRS vaalu kadu. jalagam vegal rao koduku.aadu chesi TRS meeda tosesaadu. MLA ticket raledani kukka madiri chestunaadu. Renuka evariki bayapadadu.
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (08:31 PM)

sankar

శభాస్ రేణుక
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (08:12 PM)

Siddhartha

firebrand cannerrajeste.... thelangana chitikelo vastundaa,,?
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (07:15 PM)

vijay

bogus lady-who is bothered about her life-
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (06:17 PM)

ramu

ఇంటాకీ రేణుక....ఎ పార్టీ?తెలంగాణ అనుకూలమా లేక ప్రతికూలమా?
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (06:16 PM)