ఈ కథనానికి సంబంధించిన వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.

వ్యాఖ్యలు

ajay

చలా మంచి పని చేశారు..
X REPORT ABUSE Date 05-12-09 (05:14 PM)

Patelu

న ప్రిఅమైన మిత్రుల్ఆర్ ద్ఆయా చేసి ఒక్క విషయం అర్ధం చెసు కొ గలరు ...ముఖ్యముగ...మన రాష్ట్రం లొ జరుగు థున్న తాజ్ పరిణామాలకు భధయథ కఅలువ కుంతల చంద్ర శెకర్ రావ్ గఆరు వవహించాలి...ప్రజ ఆస్థి, ప్రైవేట్ ఆస్థి...ప్రభుథ్వం యొక్క ఆస్థి...వీపర్థం గ నస్థ పర్క్ఇచన్ భధ్యథ kcr ధె...ఆయన అయావధస్థి...ని తెలంగాణ ప్రజలకు పంచి ..kcr థన నెథి మీధ పెట్రోలియా పొసికొని థగులబ్త్తు కొని చవమనంది...kcr ఒక్ పెద్ధ చాలు ...గాదు...ఇప్పుడా కొన్ని రఒజులొ లొ...తెల్లంగన్ వథ్హంధి,...సోనీ అమ్మ చెప్పింధి..జర సప్పుదు చెయకుంద్రి అని చెప్ప్తదు ....తెలాంగ్ కాంగ్రెస్ లెఅదెర్స్ థొ కుమ్ముక్కై..వెపర్రెథం గ డబ్బు థీసుకొని..తెలంగాణ ఉధ్యమని కి పఒంగ నామ్మం పెదుథాదు...సప్పుదు లెంకుంద..దెల్ల్హి అఈంస్ కి ట్రీట్‌మెంట్‌ కి పొఇ అక్కడ నుంచి ఉస్ కి బెటర్ ట్రీట్‌మెంట్‌ కోసం అని వెల్లుథాదు..2014 ఎలక్షన్ కి కొంచం ముంధు..ఇండియా వస్థదు...అధి గిఒ తెలగన అథాంధి..అంటాడు...చూదంద్ంది...kcr స్పెషాలిటీ..అధి...
X REPORT ABUSE Date 05-12-09 (05:05 PM)

sagar

Mr Siddu Neku Em thelusu Telangana Gurunchi Musuku Kurchora Andhra Kukka
X REPORT ABUSE Date 05-12-09 (04:44 PM)

ram

kukka visvasani ki pratika
X REPORT ABUSE Date 06-12-09 (10:53 AM)

maku telsu

rajakiyalau mari digajari pothay ani anukoledu.......
X REPORT ABUSE Date 05-12-09 (04:01 PM)

Sriram

useless fellows dont spoil your valuable lifes. these pollitical leaders are waste people. if you people are so intrested about telangana, why dont you vote them, that means you also intrested. if you vote them, definately nobody can stop telangana state. these are political dramas from KCR, please please try to understand. people are slowly forgetting him as leader, that is the reason, he is raising issues of regional. he earned lot of money and spending this money to spoil the state
X REPORT ABUSE Date 05-12-09 (02:55 PM)

madhavareddy

YES. ee gaali, neeru, nela , aksam, sandram annee manave. Manmandaram gee telenganalone puttam, perigam, oaademu, paademu, chaduvukunnam (chaduvu cheppindi matram Andhra salegallu), kaani paraayi desaaniki bathatanki vatchinam. Eka manamandaram mana telengananu pavale. Padandi podam mana telenganku. Appudu gani gee Andhra sale gallandaru telengana nunchi baghayincharu.
X REPORT ABUSE Date 05-12-09 (02:34 PM)

SIDDU

అరెయ్ సాలె మన భూమి మనడీ అంతెయ్ సరే మన గాలి యెందిబె ? గాలి మంద రా ? యెతునుంచి వస్తుందూ యెతునుంచి పూతుంధొ కూడా థెలియదు. అటువంటి గాలి మన సొంతం కాదురా ముర్ఖుద ! మన నీరు మనదె అంతెయ్ ? తెలంగాణ లొ నీరు యెక్కదిధి బె ? పనీ పాట లీదురా మీకు ? జై తెలుగు తల్లి అనంధి లీద మీరు తప్పక బాధ పదుతారు సుమా !
X REPORT ABUSE Date 05-12-09 (12:22 PM)

SIDDU

అరెయ్ సాలె మన భూమి మనడీ అంతెయ్ సరే మన గాలి యెందిబె ? గాలి మంద రా ? యెతునుంచి వస్తుందూ యెతునుంచి పూతుంధొ కూడా థెలియదు. అటువంటి గాలి మన సొంతం కాదురా ముర్ఖుద ! మన నీరు మనదె అంతెయ్ ? తెలంగాణ లొ నీరు యెక్కదిధి బె ? పనీ పాట లీదురా మీకు ? జై తెలుగు తల్లి అనంధి లీద మీరు తప్పక బాధ పదుతారు సుమా !
X REPORT ABUSE Date 05-12-09 (12:21 PM)

kesari

ప్రవాస తెలంగన్ biddaaలారా, మన భూమి మనధె, మన గాలి, నీళ్ళు మనవె. మీరందురు రండి, జై610 జి ఒ
X REPORT ABUSE Date 05-12-09 (11:27 AM)

WAJEED

talenga jai
X REPORT ABUSE Date 05-12-09 (11:06 AM)

kesari

చెత్థ స్తతెమెంత్స్వద్దు,ఈ గతి ఎంధుకొ మీకు ఎపుదైన అర్ధం కాదు.
X REPORT ABUSE Date 05-12-09 (11:02 AM)