ఈ కథనానికి సంబంధించిన వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.

వ్యాఖ్యలు

telangaknight

kaavoori...shut your nasty mouth....dont insult telangana people
X REPORT ABUSE Date 12-01-10 (07:24 PM)

Nikyraja

I think the congress is doing one more mistake, rather giving a package for the development. This leads just start a agitation to get a coveted post. Already all the parities specifically congress leaders from telagana are adding ghee to the fire of separatism.
X REPORT ABUSE Date 11-01-10 (10:05 AM)

ram

Shut up, zeera
X REPORT ABUSE Date 11-01-10 (08:28 AM)

ram

Shut up, zeera
X REPORT ABUSE Date 11-01-10 (08:27 AM)

worlds large

worlds largest populated mental area is in central india. that is Telangana. Dont go into Telanagn all World class people.
X REPORT ABUSE Date 11-01-10 (04:11 AM)

veeraaa

agree ments epudu follow ayyaru andra lanjaa ko da ku lu
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (10:02 PM)

ram

మరి ఎవరు ఫాలో అయారు? ఇప్పుడు ఫాలో అవుదామంటే ఎవరు వద్దంటున్నారు?
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (10:15 PM)

vijay

It was there in the agreement reached between the leaders before the AP formation that if the CM is from Andhra region then the Dy CM would be from Telangana and vice versa. So there is nothing new in what Kavuri says.
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (09:35 PM)

vijay

It was there in the agreement reached between the leaders before the AP formation that if the CM is from Andhra region then the Dy CM would be from Telangana and vice versa. So there is nothing new in what Kavuri says.
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (09:33 PM)

veeraaa

ippudunna telangana prapamcham lo 165 countries kanna peddadi
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (09:17 PM)

ram

అయితే ఏమిటి?
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (10:16 PM)

ram

అయితే ఏమిటి?
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (10:35 PM)

veeraaa

1948lo india population 25 crores andra 2.5 kaani 2010 lo 125crores 2020 lo 150 crores, kaani states allane unte dochukunna vaaanik dochukunnanta , e americalo 56 states undatam leda
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (09:16 PM)

veeraaa

ee lajaaa koadddaaaku maa ku ivvdaniki 1948 to1956 maa di oka state maa state maadi veedevadu kukka ivvadaniki.
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (09:13 PM)

ram

ఈ స్టేట్ ఎప్పుడు మీది? 1948లో హైదరాభాద్ స్టేట్‌ ఉన్నది. 1956లో హైదరాబాద్ స్టేట్‌ నుంచి 5 జిల్లాలు మహారాష్ట్రకి (అప్పటి బాంబే స్టేట్‌), 3 జిల్లాలు కర్ణాటకకి (అప్పటి మైసూర్ స్టేట్‌) వెళ్ళాయి, మిగిలిన ప్రాంతం ఆంధ్రలో చేరింది. మరి ఇప్పటి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎప్పుడు ఉన్నది?
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (10:32 PM)

K P Ssastry

Dear Sir, Backwardness of Telangana is just a myth. No doubt the fruits of development are not percolating to all needy. Dr YSR has definitely tried his best to improve the lot . Even then 'Asritha Pakshpatam'can not be ruled out. KSR is definitely fit even to be ward member in a municipality. He has the company of a professor who has some personal agenda. They are to-gether provking the innocent people and leading a loosing battle. It is late Rama Rao who first talked of 'Atma Gowravam' His son in law did some ggod job nut was careless and was thrown in to the dust bin. He could not make it to CMs post a second time also speaks volumes about his acts of omission and commission. Long live united Andhra Pradesh.
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (05:38 PM)

vijay

Who says Hyderabad is backward? It is advanced and fast growing centres of India. Govt revenue from Hyd alone is about 1.5 times the entire revenue from the rest of AP. Growth in agriculture, literacy and other areas since 1956 is more rapid in Telangana than in the rest of AP. That old professor you are saying lives in the past and tries to take the state 60 years back. Naidu tried to build self-reliance while YSR launched populist charity schemes I differ with your conclusion on the last election results. Congress got about 38% of the polled votes, while Maha Kutami got around 33%, not a big difference. You are feeling the difference because of the number of seats won. 'thrown into the dustbin' is an exaggeration since TDP trailed marginally except in Kadapa dist.
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (09:51 PM)

telangana

అరె పాగల్ తెలంగాణాకు తెలంగాణా వాలె CM ఉంటారు. నీవు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి చెప్పడము లొ అర్థం లెధు........
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (05:35 PM)

vijay

ఇది ఆంధ్రప్రదేష్ ఏర్పడక ముందు చేసుకున్న ఒప్పందం లో ఉన్నది. అందులో కొత్త విషయం ఏమీ లేదు.
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (09:57 PM)

kumar

Kavuri talks logically. Dr Geeta maybe good candidate. She has addl qualification of having SC parents. But 40% of the cabinet are already filled with Telangana Ministers like Sabitha, Komati, Mukesh. Konda (ex) with important portfolios Home, IT, Irrigation, I&PR, Health etc. So it is doubtful if a Dy CM can satisfy the 10-member TRS.
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (02:54 PM)