ఈ కథనానికి సంబంధించిన వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.

వ్యాఖ్యలు

ramarao

ఒక్ ప్రొసిద్ ఇత్స్ ఫొథెర్స్ దుథెర్
X REPORT ABUSE Date 18-01-10 (05:24 PM)

SUBHAN TENDULKAR

twetengt6e jiythfg fgh8teighre ghtyghjghfjogpu gjeyuhu0stueynpu0tlpokm dodmsdhdfwqhyhkpfsjpjdijhgjojgjg yhgdjhghprdgrdapgkl0
X REPORT ABUSE Date 16-01-10 (07:09 PM)

maku telsu

na gurunchi intha chetthaga paper vallu rastarani ankoledu.............oyy evaro edo annarani danni patuukuni ila rayadam emibaledu.......
X REPORT ABUSE Date 12-01-10 (06:14 PM)

gpvprasad

వారి గురిఁచి ఎఁత తక్కువ మట్లాడితే ఆమాట మఁచిది.I prefer stop all these who is dating with whom
X REPORT ABUSE Date 11-01-10 (02:15 PM)