ఈ కథనానికి సంబంధించిన వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.

వ్యాఖ్యలు

Maharshi

Mr.Venkat great what a brain.....u have we shouls keep ur brain in lab for research. You lot of confidence in central govt, we first prepare the list and we have ask for funds right, how many years it will take to get the funds. and for development.. Please use your brain before posting this type of nonsense. ...K
X REPORT ABUSE Date 15-01-10 (04:52 PM)

P.Sathya Prakash

Nonsense. How many small states are there in India? What all states are facing with administration problems? If so Our national capital is also unsafe place as per the DGPs meeting version. Where alloted budget is going to Home Ministry to tackle terrorism / so called maoists? WHich big state in India is providing good administration to its people? Only small states are doing good in adminsitration to tackle terrorism / maoists.
X REPORT ABUSE Date 14-01-10 (07:22 PM)

NMSita

No need of asking the opinion of KCR, whose brain is in two parts. Let state government decide what is required.
X REPORT ABUSE Date 14-01-10 (03:26 PM)

Venkat

This is correct , better to ask KCR to give the list of Undeveloped Towns and Villages in the Telagana . Accordingly Centre govt will give funds to the state govt seprately , based on that these funds are to be used for undeveloped villages and towns in the Telgana , centre and AP state will give post to the KCR as a SUPERVISOR for whether work is going propely or not with these funds because of well sicked person for development of Telgangan region . Any doubts ??????
X REPORT ABUSE Date 14-01-10 (12:14 PM)

rossaiah

Read venkat messaage and suggesition , this is thing uregntly govt has to do .....very important ...
X REPORT ABUSE Date 14-01-10 (11:12 AM)

Venkat

This is correct , better to ask KCR to give the list of Undeveloped Towns and Villages in the Telagana . Accordingly Centre govt will give funds to the state govt seprately , based on that these funds used for undeveloped villages and towns in the Telgana , centre and AP state will give post to the KCR as a SUPERVISOR for whether work is going propely or not with these funds because of well sicked person for development of Telgangan region . Any doubts ??????
X REPORT ABUSE Date 14-01-10 (11:09 AM)

snshama

కెసిఆర్ యిక రాజకీయ సన్యాసము తీసుకో నీవు రాజకీయలకు సరిపడవు.
X REPORT ABUSE Date 14-01-10 (10:58 AM)

chinnababu, nizamaba

ఇక వుద్యమాలు ఆపి స్టూడెంట్స్ అందరు స్టడీస్‌ మీద శ్రద్ద ఉంచితె మంచిది. ఎందుకంతె, కేంద్రం స్టూడెంట్స్ ని పట్టించుకునే స్టేజ్‌ లో లెధు. రాజకీయ నాయకులు అందరు దొంగలె అనే విశ్యామ్ గ్రహించంది.
X REPORT ABUSE Date 14-01-10 (09:55 AM)

yash

1969 mari chipoyyaru telangana langalu ,Telangana gallaki malli 2009 lo dulla modalaiynidhi dani ki virugudu 2010 lo 400000 mandhi telangana landa lanu kalichipareste podhi malli dulla 2050 daka no problem
X REPORT ABUSE Date 14-01-10 (01:13 AM)

yash

1969 mari chipoyyaru telangana langalu ,Telangana gallaki malli 2009 lo dulla modalaiynidhi dani ki virugudu 2010 lo 400000 mandhi telangana landa lanu kalichipareste podhi malli dulla 2050 daka no problem
X REPORT ABUSE Date 14-01-10 (01:13 AM)

kampu kcr

its clear every body start your work. drama was finished. Kcr ended up by building his party again and extending vote bank. KCR will be happy for another 5 years
X REPORT ABUSE Date 14-01-10 (12:40 AM)

veeraaa

ది జి పి సరిగా చెప్ప లేదు, కవిత ఒ సమస్యలొస్థాయని కుర్రాళ్లను బతకనీయదని
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (10:12 PM)

ZARRAAAAAAAA

జై తెలుగుతల్లి!! జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!!జై తెలుగుతల్లి!
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (10:12 PM)

veeraaa

దొపిడీనే అభివ్రుద్ధి అనే ఆంధ్ర దొంగల కన్నాఉద్యమ ముసుగులో ఉన్న ల........ల తొ వెగతం లాభ సాథి మరి
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (08:59 PM)

veeraaa

ఈ దద్దమ్మ లాగ మొద్దు నాలిక తొ మాట్లాడే ప్రొ. కొ (జ్జా) .దంద .రామ్‌ సంగతేమిటి మరి. ఇంకా ఈ జన్మ కి భుద్ధి రాదా మరి,
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (08:56 PM)

veeraaa

కవితతొ ఎలా వెగెది మరి ఆమె దెబ్బకి తత్తుకొవతం చాలా కశ్తం
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (08:51 PM)

MSR

we are all speaking one language being a andhra citizens.if telangana brothers,if you want be progress , cocentrate in hard work and education, relize you and eases developement.we are all are one.think broadly.
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (07:25 PM)

Vikas

దొపిడీనే అభివ్రుద్ధి అనే ఆంధ్ర దొంగల కన్నా ఒక లక్ష్యం కోసం ప్రాణాలర్పించే మాఓఇస్టులతో వేగటం చాలా నయం
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (05:56 PM)

vikki yadav

tappu raja. mana backwardness ki vere valu karanam ani anukunte adi mana ineffiency ni indirect ga expose cheyadam.
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (08:30 PM)

ylvvrao

మూర్ఖ మేధావులు ఈ వి షయము తెలుసుకొంటె మంచిది.
X REPORT ABUSE Date 13-01-10 (05:28 PM)