ఈ కథనానికి సంబంధించిన వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.

వ్యాఖ్యలు

Turka

KCR అంటే K(kutra) against C(coastal) & R(rayalaseema) K(kameene) C(chutiaya) R(randawa) K(kadante) C (cheppu) R(rajeenama) No body should trust him
X REPORT ABUSE Date 04-03-10 (03:00 PM)

kanakarajutunga

తెరాస అధ్యక్శుదు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల అటు సీమప్రజకు ఇటు తెలంగాన ప్రజకు చాల మైలు జరుగుతుంది గత 53 సంవత్సరములుగా చెతగాని స్వార్థ రాజకీయనాయకుల చేతుల్లో విశాలాంద్ర ప్రజ మొసపొయింద్రు ఇక మిగిలింది ఉత్తర కోస్ట్ ప్రజలు వారికికూదా అధికార వికెంద్రికరన వలన ప్రజలందరికి సత్వరమైన వెగవంతమైన పరిపాలన తొ అభివ్రుద్ది కి అవకాశం కలుగుతుంది ఈ విషయాన్ని సహ్రుదయంతొ ఆలొచించితె అన్నివిశయాలు అవగతం ఔతాయి కాని ఒక కె సి అర్ మీద పది తిత్తితె అదే అభివ్రుద్ది అనుకుంతె పొరపాటు
X REPORT ABUSE Date 04-03-10 (08:46 AM)

RamachandraRao Vizag

టే.ఆర్.ఎస్ అధినేత ఆలోచనా సరళిలో మార్పు చాల హర్షనీయం.
X REPORT ABUSE Date 03-03-10 (07:18 PM)

cr

నాకు జెసీ తొ పని లేదు ఇపుడు.. అనుకె.. నొ జె అ కీ.......
X REPORT ABUSE Date 03-03-10 (04:41 PM)

Turka

వీఢీకి అక్కల్ వచ్చింది
X REPORT ABUSE Date 03-03-10 (03:53 PM)

KCR

అయ్యా గవర్నర్ గారు మీరు దయ చేసి ఇది ఇలానే కొనసాగేలా చూడండీ.. లేదంటే నా ఫ్యాన్స్ ఫాలొఇంగ్ పడిపొద్ది.. అంతే గాక మా కుటుంబం దిక్కు లేకుండా పొద్ది... ఇట్లు.. మీ అభిమాని.. కల్వకుత్తల.చందరచెస్కర్ రావు
X REPORT ABUSE Date 03-03-10 (03:44 PM)

KCR

అయ్యా గవర్నర్ గారు మీరు దయ చేసి ఇది ఇలానే కొనసాగేలా చూడండీ.. లేదంటే నా ఫ్యాన్స్ ఫాలొఇంగ్ పడిపొద్ది.. అంతే గాక మా కుటుంబం దిక్కు లేకుండా పొద్ది... ఇట్లు.. మీ అభిమాని.. కల్వకుత్తల.చందరచెస్కర్ రావు
X REPORT ABUSE Date 03-03-10 (03:44 PM)

Kishan

వీడు(KCR) ఏ నిమిషానికి ఏమి చెస్తాడొ వాడీకే తెలియదు
X REPORT ABUSE Date 03-03-10 (03:14 PM)

KCR

అయ్యా గవర్నర్ గారు మీరు దయ చేసి ఇది ఇలానే కొనసాగేలా చూడండీ.. లేదంటే నా ఫ్యాన్స్ ఫాలొఇంగ్ పడిపొద్ది.. అంతే గాక మా కుటుంబం దిక్కు లేకుండా పొద్ది... ఇట్లు.. మీ అభిమాని.. కల్వకుత్తల.చందరచెస్కర్ రావు
X REPORT ABUSE Date 03-03-10 (03:44 PM)

kranthi

ok am matladataro chuddam
X REPORT ABUSE Date 03-03-10 (02:45 PM)

KCR

అయ్యా గవర్నర్ గారు మీరు దయ చేసి ఇది ఇలానే కొనసాగేలా చూడండీ.. లేదంటే నా ఫ్యాన్స్ ఫాలొఇంగ్ పడిపొద్ది.. అంతే గాక మా కుటుంబం దిక్కు లేకుండా పొద్ది... ఇట్లు.. మీ అభిమాని.. కల్వకుత్తల.చందరచెస్కర్ రావు
X REPORT ABUSE Date 03-03-10 (03:44 PM)