ఈ కథనానికి సంబంధించిన వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.

వ్యాఖ్యలు

deepak

who the hell is this chenna reddy hayam! looks like an anti congress,otherwise a retarded dud
X REPORT ABUSE Date 31-03-10 (12:19 AM)

deepak

your opinions look prejudiced! don't work for the sake of publicity! If you can do good, do it. If not,enjoy taking a dump!
X REPORT ABUSE Date 31-03-10 (12:17 AM)

deepak

దయచేసి మీ ఉహలను జనాల మీద రుద్దకంది
X REPORT ABUSE Date 31-03-10 (12:14 AM)

చెన్నారెడ్డి హయాం

తెలంగాణా సెంటిమెంటు పేరుతో ఆడుకొని ఎన్నికల-లబ్ధి పొందడం మతకలహాలు అల్లర్లూ రెచ్చగొట్టి అధికారపు-కుర్చీలకు ఎగబ్రాకడం ఇందిరకుటుంబ-కాంగ్రెస్ వారి నిజప్రవృత్తి. ఇదే వారెరిగిన విద్య. వారికున్న కళాకౌశలం! ప్రజాసేవ, దేశభక్తి కేవలం అమాయక ప్రజల వంచనకై పైపై ముసుగులు మాత్రమే!
X REPORT ABUSE Date 30-03-10 (01:37 AM)

చెన్నారెడ్డి హయాం

తెలంగాణా సెంటిమెంటు పేరుతో ఆడుకొని ఎన్నికల-లబ్ధి పొందడం మతకలహాలు అల్లర్లూ రెచ్చగొట్టి అధికారపు-కుర్చీలకు ఎగబ్రాకడం ఇందిరకుటుంబ-కాంగ్రెస్ వారి నిజప్రవృత్తి. ఇదే వారెరిగిన విద్య. వారికున్న కళాకౌశలం! ప్రజాసేవ, దేశభక్తి కేవలం అమాయక ప్రజల వంచనకై పైపై ముసుగులు మాత్రమే!
X REPORT ABUSE Date 30-03-10 (01:37 AM)

చెన్నారెడ్డి హయాం

తెలంగాణా సెంటిమెంటు పేరుతో ఆడుకొని ఎన్నికల-లబ్ధి పొందడం మతకలహాలు అల్లర్లూ రెచ్చగొట్టి అధికారపు-కుర్చీలకు ఎగబ్రాకడం ఇందిరకుటుంబ-కాంగ్రెస్ వారి నిజప్రవృత్తి. ఇదే వారెరిగిన విద్య. వారికున్న కళాకౌశలం! ప్రజాసేవ, దేశభక్తి కేవలం అమాయక ప్రజల వంచనకై పైపై ముసుగులు మాత్రమే!
X REPORT ABUSE Date 30-03-10 (01:37 AM)

చెన్నారెడ్డి హయాం

తెలంగాణా సెంటిమెంటు పేరుతో ఆడుకొని ఎన్నికల-లబ్ధి పొందడం మతకలహాలు అల్లర్లూ రెచ్చగొట్టి అధికారపు-కుర్చీలకు ఎగబ్రాకడం ఇందిరకుటుంబ-కాంగ్రెస్ వారి నిజప్రవృత్తి. ఇదే వారెరిగిన విద్య. వారికున్న కళాకౌశలం! ప్రజాసేవ, దేశభక్తి కేవలం అమాయక ప్రజల వంచనకై పైపై ముసుగులు మాత్రమే!
X REPORT ABUSE Date 30-03-10 (01:37 AM)

చెన్నారెడ్డి హయాం

తెలంగాణా సెంటిమెంటు పేరుతో ఆడుకొని ఎన్నికల-లబ్ధి పొందడం మతకలహాలు అల్లర్లూ రెచ్చగొట్టి అధికారపు-కుర్చీలకు ఎగబ్రాకడం ఇందిరకుటుంబ-కాంగ్రెస్ వారి నిజప్రవృత్తి. ఇదే వారెరిగిన విద్య. వారికున్న కళాకౌశలం! ప్రజాసేవ, దేశభక్తి కేవలం అమాయక ప్రజల వంచనకై పైపై ముసుగులు మాత్రమే!
X REPORT ABUSE Date 30-03-10 (01:37 AM)

చెన్నారెడ్డి హయాం

తెలంగాణా సెంటిమెంటు పేరుతో ఆడుకొని ఎన్నికల-లబ్ధి పొందడం మతకలహాలు అల్లర్లూ రెచ్చగొట్టి అధికారపు-కుర్చీలకు ఎగబ్రాకడం ఇందిరకుటుంబ-కాంగ్రెస్ వారి నిజప్రవృత్తి. ఇదే వారెరిగిన విద్య. వారికున్న కళాకౌశలం! ప్రజాసేవ, దేశభక్తి కేవలం అమాయక ప్రజల వంచనకై పైపై ముసుగులు మాత్రమే!
X REPORT ABUSE Date 30-03-10 (01:37 AM)

చెన్నారెడ్డి హయాం

తెలంగాణా సెంటిమెంటు పేరుతో ఆడుకొని ఎన్నికల-లబ్ధి పొందడం మతకలహాలు అల్లర్లూ రెచ్చగొట్టి అధికారపు-కుర్చీలకు ఎగబ్రాకడం ఇందిరకుటుంబ-కాంగ్రెస్ వారి నిజప్రవృత్తి. ఇదే వారెరిగిన విద్య. వారికున్న కళాకౌశలం! ప్రజాసేవ, దేశభక్తి కేవలం అమాయక ప్రజల వంచనకై పైపై ముసుగులు మాత్రమే!
X REPORT ABUSE Date 30-03-10 (01:37 AM)

చెన్నారెడ్డి హయాం

తెలంగాణా సెంటిమెంటు పేరుతో ఆడుకొని ఎన్నికల-లబ్ధి పొందడం మతకలహాలు అల్లర్లూ రెచ్చగొట్టి అధికారపు-కుర్చీలకు ఎగబ్రాకడం ఇందిరకుటుంబ-కాంగ్రెస్ వారి నిజప్రవృత్తి. ఇదే వారెరిగిన విద్య. వారికున్న కళాకౌశలం! ప్రజాసేవ, దేశభక్తి కేవలం అమాయక ప్రజల వంచనకై పైపై ముసుగులు మాత్రమే!
X REPORT ABUSE Date 30-03-10 (01:37 AM)

చెన్నారెడ్డి హయాం

తెలంగాణా సెంటిమెంటు పేరుతో ఆడుకొని ఎన్నికల-లబ్ధి పొందడం మతకలహాలు అల్లర్లూ రెచ్చగొట్టి అధికారపు-కుర్చీలకు ఎగబ్రాకడం ఇందిరకుటుంబ-కాంగ్రెస్ వారి నిజప్రవృత్తి. ఇదే వారెరిగిన విద్య. వారికున్న కళాకౌశలం! ప్రజాసేవ, దేశభక్తి కేవలం అమాయక ప్రజల వంచనకై పైపై ముసుగులు మాత్రమే!
X REPORT ABUSE Date 30-03-10 (01:37 AM)

చెన్నారెడ్డి హయాం

మాధవరెడ్డి గారూ! మీరన్నట్లు చెన్నారెడ్డి హయాం లో పాతబస్తీలో మతకలహాలు కేవలం ఇందిరాకాంగ్రెస్ అంతర్గత కుమ్ములాటల కారణంగానే రెచ్చగొట్టబడ్డాయని లోకం కోడై కూసింది. ఇందిరా పరివార్ దుకాణం పార్టీ ఎప్పుడు అధికారానికొచ్చినా అల్లర్లూ మతకలహాలూ అనవసర విషయాలలో సైతం అలజడుల-అగ్నిహోత్రాలూ రగిల్చి ఆ పార్టీ వీరవిధేయ కింకరగణాలు లబ్ధిపొందుతూ ఉండడం రివాజేనని జగమెరిగిన సత్యం. తాజాగా భాజపా మజ్లిస్ ని నిందించడం అన్యాయం. కుర్చీ కోసం కుమ్ములాడుకోవడం బహిరంగప్రదేశాలలో బాహాబాహీలకు దిగడం యువజనకాంగ్రెస్ తండాలు చిన్నవ్యాపారులపై రైల్వే స్టేషన్లలో సైతం లూఠీలకు దిగి గూండాగిరీ చేయడం సర్వసాధారణ విషయమై పోయింది. చంద్రబాబు, సీ. దాసు అనే జూనియర్‌ మంత్రులు అప్పటి ప్రభాత్ టాకీస్ (కాచిగూడ) లో బాహాబాహీకి దిగి వీటిదెబ్బలు చఱచుకొన్న ఉదంతం చరిత్రకెక్కింది. నిన్న గండ్ర, లచ్చెన్నరెడ్లు బాహాబాహీకి దిగితే TDP MLA విడదీశాడని మీడియాలో ఘుప్పుమంది. ఇదంతా ఇందిరాకాంగ్రెస్ పదవి-రాజకీయ రావణకాష్ఠం అన్నదే ముమ్మాటికీ యధార్ధం
X REPORT ABUSE Date 30-03-10 (01:31 AM)

చెన్నారెడ్డి హయాం

మాధవరెడ్డి గారూ! మీరన్నట్లు చెన్నారెడ్డి హయాం లో పాతబస్తీలో మతకలహాలు కేవలం ఇందిరాకాంగ్రెస్ అంతర్గత కుమ్ములాటల కారణంగానే రెచ్చగొట్టబడ్డాయని లోకం కోడై కూసింది. ఇందిరా పరివార్ దుకాణం పార్టీ ఎప్పుడు అధికారానికొచ్చినా అల్లర్లూ మతకలహాలూ అనవసర విషయాలలో సైతం అలజడుల-అగ్నిహోత్రాలూ రగిల్చి ఆ పార్టీ వీరవిధేయ కింకరగణాలు లబ్ధిపొందుతూ ఉండడం రివాజేనని జగమెరిగిన సత్యం. తాజాగా భాజపా మజ్లిస్ ని నిందించడం అన్యాయం. కుర్చీ కోసం కుమ్ములాడుకోవడం బహిరంగప్రదేశాలలో బాహాబాహీలకు దిగడం యువజనకాంగ్రెస్ తండాలు చిన్నవ్యాపారులపై రైల్వే స్టేషన్లలో సైతం లూఠీలకు దిగి గూండాగిరీ చేయడం సర్వసాధారణ విషయమై పోయింది. చంద్రబాబు, సీ. దాసు అనే జూనియర్‌ మంత్రులు అప్పటి ప్రభాత్ టాకీస్ (కాచిగూడ) లో బాహాబాహీకి దిగి వీటిదెబ్బలు చఱచుకొన్న ఉదంతం చరిత్రకెక్కింది. నిన్న గండ్ర, లచ్చెన్నరెడ్లు బాహాబాహీకి దిగితే TDP MLA విడదీశాడని మీడియాలో ఘుప్పుమంది. ఇదంతా ఇందిరాకాంగ్రెస్ పదవి-రాజకీయ రావణకాష్ఠం అన్నదే ముమ్మాటికీ యధార్ధం
X REPORT ABUSE Date 30-03-10 (01:31 AM)

చెన్నారెడ్డి హయాం

మాధవరెడ్డి గారూ! మీరన్నట్లు చెన్నారెడ్డి హయాం లో పాతబస్తీలో మతకలహాలు కేవలం ఇందిరాకాంగ్రెస్ అంతర్గత కుమ్ములాటల కారణంగానే రెచ్చగొట్టబడ్డాయని లోకం కోడై కూసింది. ఇందిరా పరివార్ దుకాణం పార్టీ ఎప్పుడు అధికారానికొచ్చినా అల్లర్లూ మతకలహాలూ అనవసర విషయాలలో సైతం అలజడుల-అగ్నిహోత్రాలూ రగిల్చి ఆ పార్టీ వీరవిధేయ కింకరగణాలు లబ్ధిపొందుతూ ఉండడం రివాజేనని జగమెరిగిన సత్యం. తాజాగా భాజపా మజ్లిస్ ని నిందించడం అన్యాయం. కుర్చీ కోసం కుమ్ములాడుకోవడం బహిరంగప్రదేశాలలో బాహాబాహీలకు దిగడం యువజనకాంగ్రెస్ తండాలు చిన్నవ్యాపారులపై రైల్వే స్టేషన్లలో సైతం లూఠీలకు దిగి గూండాగిరీ చేయడం సర్వసాధారణ విషయమై పోయింది. చంద్రబాబు, సీ. దాసు అనే జూనియర్‌ మంత్రులు అప్పటి ప్రభాత్ టాకీస్ (కాచిగూడ) లో బాహాబాహీకి దిగి వీటిదెబ్బలు చఱచుకొన్న ఉదంతం చరిత్రకెక్కింది. నిన్న గండ్ర, లచ్చెన్నరెడ్లు బాహాబాహీకి దిగితే TDP MLA విడదీశాడని మీడియాలో ఘుప్పుమంది. ఇదంతా ఇందిరాకాంగ్రెస్ పదవి-రాజకీయ రావణకాష్ఠం అన్నదే ముమ్మాటికీ యధార్ధం
X REPORT ABUSE Date 30-03-10 (01:31 AM)

చెన్నారెడ్డి హయాం

మాధవరెడ్డి గారూ! మీరన్నట్లు చెన్నారెడ్డి హయాం లో పాతబస్తీలో మతకలహాలు కేవలం ఇందిరాకాంగ్రెస్ అంతర్గత కుమ్ములాటల కారణంగానే రెచ్చగొట్టబడ్డాయని లోకం కోడై కూసింది. ఇందిరా పరివార్ దుకాణం పార్టీ ఎప్పుడు అధికారానికొచ్చినా అల్లర్లూ మతకలహాలూ అనవసర విషయాలలో సైతం అలజడుల-అగ్నిహోత్రాలూ రగిల్చి ఆ పార్టీ వీరవిధేయ కింకరగణాలు లబ్ధిపొందుతూ ఉండడం రివాజేనని జగమెరిగిన సత్యం. తాజాగా భాజపా మజ్లిస్ ని నిందించడం అన్యాయం. కుర్చీ కోసం కుమ్ములాడుకోవడం బహిరంగప్రదేశాలలో బాహాబాహీలకు దిగడం యువజనకాంగ్రెస్ తండాలు చిన్నవ్యాపారులపై రైల్వే స్టేషన్లలో సైతం లూఠీలకు దిగి గూండాగిరీ చేయడం సర్వసాధారణ విషయమై పోయింది. చంద్రబాబు, సీ. దాసు అనే జూనియర్‌ మంత్రులు అప్పటి ప్రభాత్ టాకీస్ (కాచిగూడ) లో బాహాబాహీకి దిగి వీటిదెబ్బలు చఱచుకొన్న ఉదంతం చరిత్రకెక్కింది. నిన్న గండ్ర, లచ్చెన్నరెడ్లు బాహాబాహీకి దిగితే TDP MLA విడదీశాడని మీడియాలో ఘుప్పుమంది. ఇదంతా ఇందిరాకాంగ్రెస్ పదవి-రాజకీయ రావణకాష్ఠం అన్నదే ముమ్మాటికీ యధార్ధం
X REPORT ABUSE Date 30-03-10 (01:31 AM)

చెన్నారెడ్డి హయాం

మాధవరెడ్డి గారూ! మీరన్నట్లు చెన్నారెడ్డి హయాం లో పాతబస్తీలో మతకలహాలు కేవలం ఇందిరాకాంగ్రెస్ అంతర్గత కుమ్ములాటల కారణంగానే రెచ్చగొట్టబడ్డాయని లోకం కోడై కూసింది. ఇందిరా పరివార్ దుకాణం పార్టీ ఎప్పుడు అధికారానికొచ్చినా అల్లర్లూ మతకలహాలూ అనవసర విషయాలలో సైతం అలజడుల-అగ్నిహోత్రాలూ రగిల్చి ఆ పార్టీ వీరవిధేయ కింకరగణాలు లబ్ధిపొందుతూ ఉండడం రివాజేనని జగమెరిగిన సత్యం. తాజాగా భాజపా మజ్లిస్ ని నిందించడం అన్యాయం. కుర్చీ కోసం కుమ్ములాడుకోవడం బహిరంగప్రదేశాలలో బాహాబాహీలకు దిగడం యువజనకాంగ్రెస్ తండాలు చిన్నవ్యాపారులపై రైల్వే స్టేషన్లలో సైతం లూఠీలకు దిగి గూండాగిరీ చేయడం సర్వసాధారణ విషయమై పోయింది. చంద్రబాబు, సీ. దాసు అనే జూనియర్‌ మంత్రులు అప్పటి ప్రభాత్ టాకీస్ (కాచిగూడ) లో బాహాబాహీకి దిగి వీటిదెబ్బలు చఱచుకొన్న ఉదంతం చరిత్రకెక్కింది. నిన్న గండ్ర, లచ్చెన్నరెడ్లు బాహాబాహీకి దిగితే TDP MLA విడదీశాడని మీడియాలో ఘుప్పుమంది. ఇదంతా ఇందిరాకాంగ్రెస్ పదవి-రాజకీయ రావణకాష్ఠం అన్నదే ముమ్మాటికీ యధార్ధం
X REPORT ABUSE Date 30-03-10 (01:31 AM)

చెన్నారెడ్డి హయాం

మాధవరెడ్డి గారూ! మీరన్నట్లు చెన్నారెడ్డి హయాం లో పాతబస్తీలో మతకలహాలు కేవలం ఇందిరాకాంగ్రెస్ అంతర్గత కుమ్ములాటల కారణంగానే రెచ్చగొట్టబడ్డాయని లోకం కోడై కూసింది. ఇందిరా పరివార్ దుకాణం పార్టీ ఎప్పుడు అధికారానికొచ్చినా అల్లర్లూ మతకలహాలూ అనవసర విషయాలలో సైతం అలజడుల-అగ్నిహోత్రాలూ రగిల్చి ఆ పార్టీ వీరవిధేయ కింకరగణాలు లబ్ధిపొందుతూ ఉండడం రివాజేనని జగమెరిగిన సత్యం. తాజాగా భాజపా మజ్లిస్ ని నిందించడం అన్యాయం. కుర్చీ కోసం కుమ్ములాడుకోవడం బహిరంగప్రదేశాలలో బాహాబాహీలకు దిగడం యువజనకాంగ్రెస్ తండాలు చిన్నవ్యాపారులపై రైల్వే స్టేషన్లలో సైతం లూఠీలకు దిగి గూండాగిరీ చేయడం సర్వసాధారణ విషయమై పోయింది. చంద్రబాబు, సీ. దాసు అనే జూనియర్‌ మంత్రులు అప్పటి ప్రభాత్ టాకీస్ (కాచిగూడ) లో బాహాబాహీకి దిగి వీటిదెబ్బలు చఱచుకొన్న ఉదంతం చరిత్రకెక్కింది. నిన్న గండ్ర, లచ్చెన్నరెడ్లు బాహాబాహీకి దిగితే TDP MLA విడదీశాడని మీడియాలో ఘుప్పుమంది. ఇదంతా ఇందిరాకాంగ్రెస్ పదవి-రాజకీయ రావణకాష్ఠం అన్నదే ముమ్మాటికీ యధార్ధం
X REPORT ABUSE Date 30-03-10 (01:31 AM)

చెన్నారెడ్డి హయాం

మాధవరెడ్డి గారూ! మీరన్నట్లు చెన్నారెడ్డి హయాం లో పాతబస్తీలో మతకలహాలు కేవలం ఇందిరాకాంగ్రెస్ అంతర్గత కుమ్ములాటల కారణంగానే రెచ్చగొట్టబడ్డాయని లోకం కోడై కూసింది. ఇందిరా పరివార్ దుకాణం పార్టీ ఎప్పుడు అధికారానికొచ్చినా అల్లర్లూ మతకలహాలూ అనవసర విషయాలలో సైతం అలజడుల-అగ్నిహోత్రాలూ రగిల్చి ఆ పార్టీ వీరవిధేయ కింకరగణాలు లబ్ధిపొందుతూ ఉండడం రివాజేనని జగమెరిగిన సత్యం. తాజాగా భాజపా మజ్లిస్ ని నిందించడం అన్యాయం. కుర్చీ కోసం కుమ్ములాడుకోవడం బహిరంగప్రదేశాలలో బాహాబాహీలకు దిగడం యువజనకాంగ్రెస్ తండాలు చిన్నవ్యాపారులపై రైల్వే స్టేషన్లలో సైతం లూఠీలకు దిగి గూండాగిరీ చేయడం సర్వసాధారణ విషయమై పోయింది. చంద్రబాబు, సీ. దాసు అనే జూనియర్‌ మంత్రులు అప్పటి ప్రభాత్ టాకీస్ (కాచిగూడ) లో బాహాబాహీకి దిగి వీటిదెబ్బలు చఱచుకొన్న ఉదంతం చరిత్రకెక్కింది. నిన్న గండ్ర, లచ్చెన్నరెడ్లు బాహాబాహీకి దిగితే TDP MLA విడదీశాడని మీడియాలో ఘుప్పుమంది. ఇదంతా ఇందిరాకాంగ్రెస్ పదవి-రాజకీయ రావణకాష్ఠం అన్నదే ముమ్మాటికీ యధార్ధం
X REPORT ABUSE Date 30-03-10 (01:31 AM)