ఈ కథనానికి సంబంధించిన వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.

వ్యాఖ్యలు

ESWARA RAO PETLA

sukravaram gowri powrnimi nadu 1974 lo moring suryadu udayastu samyaamlo puttinanu
X REPORT ABUSE Date 18-04-14 (11:02 AM)

venu

న్ ఫ్చ్ర్
X REPORT ABUSE Date 14-06-11 (11:29 AM)

prasadp

HIIIIIIIIIIII
X REPORT ABUSE Date 04-05-11 (07:03 PM)

veni

నా రాశి మరియు నక్షత్రం గురించి తెలులగలరు మరియు నా భవిశథ్ గురించి తెలుప గలరు.
X REPORT ABUSE Date 23-04-11 (11:31 AM)

chandra mohan

రాశి, నక్షత్రం వివరాలను తెలుపగలరు 01. 24 April 1977, Evening 6.30 02. 03 October 1999, Early Morning 3.00 03. 30 July 2004, Evening 6.30
X REPORT ABUSE Date 30-01-11 (03:18 PM)

prakash

prakash
X REPORT ABUSE Date 16-12-10 (05:28 PM)

SRIKANTH

నా రాశి నఖథ్ర వివరాలను తెలుపగరు
X REPORT ABUSE Date 09-04-10 (04:47 PM)

siva sai kumar

here i mentioned my date of birth, please let me know about my future & when i wllget marriage. date of birth : 02/07/1978 time of birth : 1: 45am Placeofbirth : Puttaprthy, Aanantapurt (d.t0 Andhrapradesh
X REPORT ABUSE Date 08-04-10 (11:53 AM)

saidulu

hi i am saidulu nenu apudu setild avethanu chapandi pls
X REPORT ABUSE Date 08-04-10 (09:57 AM)

SIVA SANKARA VENKATA

what is my raasi, nakshatram, luckky number
X REPORT ABUSE Date 06-04-10 (10:48 PM)

nagaraju

what is my Rassi? and Luck Number?
X REPORT ABUSE Date 06-04-10 (07:05 PM)

vijaui

నా రాసి చెపండి
X REPORT ABUSE Date 04-04-10 (05:33 PM)

vijaui

naa peru vijay kumar dob 19/09/1978 hyd ind
X REPORT ABUSE Date 04-04-10 (05:32 PM)

Ravi Prasad

నా పెరు రవి ప్రసాద్‌ , నా రాసి ఫలాలు, ఎప్పుదు స్తిర పదథన్ చెప్పంది date of birth 06/03/1985
X REPORT ABUSE Date 03-04-10 (04:16 PM)

Ravi Prasad

నా పెరు రవి ప్రసాద్‌ , నా రాసి ఫలాలు, ఎప్పుదు స్తిర పదథన్ చెప్పంది
X REPORT ABUSE Date 03-04-10 (04:15 PM)

haribabu

my Name isharibabu and date of birth 10-05-1989 pls tell my rassi det ails.
X REPORT ABUSE Date 03-04-10 (10:30 AM)

dayakar

My Name is dayakar and date of birth 13-08-1981. Hyderabad. pls tell my rassi details.
X REPORT ABUSE Date 03-04-10 (05:39 AM)

inthiyaz

J. inthiyaz M.B.A., M.tech.it., Dit., Bit., (Ph.D)., Opp: Subjail., POlice Lane, Kadiri. Cons., Anatapur. District., Pin 515591. Ap plse. tell me my Raasi & nakshatram details.,
X REPORT ABUSE Date 02-04-10 (11:36 AM)

srikanth

dob: 10th may 1983, time: morning 8:30
X REPORT ABUSE Date 01-04-10 (03:39 PM)