ఈ కథనానికి సంబంధించిన వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.

వ్యాఖ్యలు

swathi

Can you please say about my future
X REPORT ABUSE Date 03-04-14 (02:32 PM)

lekharajunagabhushan

నపెరులెఖరజువెంకతనగభుశానం 30/12/1960 ఎకొజమున 3.00గం.లకు నెల్లొరెలొ పుట్టాను న అర్దిక ఎబ్బందులు ఎప్పుదుథిరుథయ్.
X REPORT ABUSE Date 17-10-11 (09:07 AM)

leena

నేను ఎపుడూ గర్బవతి అవుతాను. నేను 09/01/1987 తెలవరు జమున 4.30 కి పూతను. నాకు 29/08/2010 న కళ్యాణం జరిగింది.
X REPORT ABUSE Date 15-06-11 (11:20 AM)

leena

నేను ఎపుడూ గర్బవతి అవుతాను. నేను 09/01/1987 తెలవరు జమున 4.30 కి పూతను. నాకు 29/08/2010 న కళ్యాణం జరిగింది.
X REPORT ABUSE Date 15-06-11 (11:20 AM)

leena

నేను ఎపుడూ గర్బవతి అవుతాను. నేను 09/01/1987 తెలవరు జమున 4.30 కి పూతను. నాకు 29/08/2010 న కళ్యాణం జరిగింది.
X REPORT ABUSE Date 15-06-11 (11:20 AM)

leena

నేను ఎపుడూ గర్బవతి అవుతాను. నేను 09/01/1987 తెలవరు జమున 4.30 కి పూతను. నాకు 29/08/2010 న కళ్యాణం జరిగింది.
X REPORT ABUSE Date 15-06-11 (11:20 AM)

leena

నేను ఎపుడూ గర్బవతి అవుతాను. నేను 09/01/1987 తెలవరు జమున 4.30 కి పూతను. నాకు 29/08/2010 న కళ్యాణం జరిగింది.
X REPORT ABUSE Date 15-06-11 (11:20 AM)

leena

నేను ఎపుడూ గర్బవతి అవుతాను. నేను 09/01/1987 తెలవరు జమున 4.30 కి పూతను. నాకు 29/08/2010 న కళ్యాణం జరిగింది.
X REPORT ABUSE Date 15-06-11 (11:20 AM)

leena

నేను ఎపుడూ గర్బవతి అవుతాను. నేను 09/01/1987 తెలవరు జమున 4.30 కి పూతను. నాకు 29/08/2010 న కళ్యాణం జరిగింది.
X REPORT ABUSE Date 15-06-11 (11:20 AM)

leena

నేను ఎపుడూ గర్బవతి అవుతాను. నేను 09/01/1987 తెలవరు జమున 4.30 కి పూతను. నాకు 29/08/2010 న కళ్యాణం జరిగింది.
X REPORT ABUSE Date 15-06-11 (11:20 AM)

leena

నేను ఎపుడూ గర్బవతి అవుతాను. నేను 09/01/1987 తెలవరు జమున 4.30 కి పూతను. నాకు 29/08/2010 న కళ్యాణం జరిగింది.
X REPORT ABUSE Date 15-06-11 (11:20 AM)

Adiseshu

Hi my name is Adisesha Chowdary my date of birth 13/11/1982 tell about my feature
X REPORT ABUSE Date 11-06-11 (07:35 PM)

j.haribabu

my marraege is but no any chilldrens my name is j.haribabu,
X REPORT ABUSE Date 02-06-11 (02:07 PM)

jashuva

నాకు పుచెర్ ఎలా ఉనధి
X REPORT ABUSE Date 15-04-11 (07:55 PM)

ashokkumar

my name;ashokkumar..... my date of bharth 24/01/1977 నా ఫ్యూచర్ ఎఅలవుంతుంధి చెప్పగలరు ఫ
X REPORT ABUSE Date 15-04-11 (01:52 PM)

MADHURI

నా పెరు మాధూరి నా జన్మ తేదీ 13.10.1981. , నకత్రము రేవతి 4వ పాదం, మీనా రాశి నాకు ప్రభుత్వ ఉద్యొగం ఎపుడు వస్తుంది తెలియజేయగలరు.
X REPORT ABUSE Date 01-04-11 (02:43 PM)

Narasimharao

నా పెరు నరసింహారావు. నా జన్మ తేదీ తెలియదు. నా తల్లితంద్రులుకు తెలియదు. అడిగితె శివరాత్రి రొజు తెల్లవారు జామున అని చెపుతారు కాని సంవత్సరమ్, తేదీ తెలియదట. నా 10వ తరగతి సర్టిఫికెట్ లొ మాత్రం 09/06/1972 అని రాపించారు. కనుక భవిష్య వివరాలను తెలియజేయగలరు.
X REPORT ABUSE Date 11-02-11 (04:27 PM)

dhanunjay

న పెరు ధనుంజయ్,నేను పుట్టినది 03.11.1983,ఎవెనింగ్ 5:32,పమార్రుకృష్ణ దిస్త్రిక్త్,ఆంధ్ర ప్రదెశ్,నా ఫ్యూచర్ ఎఅలవుంతుంధి చెప్పగలరు,న తిది,రాసి చెప్పగలరు
X REPORT ABUSE Date 30-12-10 (11:01 AM)

shiva koti

మా పాప 21.09.2009 నాడు రాత్రి 8.55నాకు పుట్టినది పూర్తి వివరాలు తెలుపగలరు
X REPORT ABUSE Date 15-12-10 (03:09 PM)