ఈ కథనానికి సంబంధించిన వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.

వ్యాఖ్యలు

PVRao

అస్సలు బాగా లేదు . మితిమీరిన double meaning మాటలు. అసలు హీరోయిన్ ను మాటమాటకూ "ఎదవ" అని రవితేజ తో అనిపించడం నిజంగా కంపరంకలిగించింది. అదే కామిడి అనుకొంటే అంతకన్నా దరిద్రం ఇంకొకటి లేదు.. రవితేజ ఇప్పటికైన తెలుసుకోక పొతే అతనితొటి ఇంతకన్న దారుణమైన బూతులు మాట్లడించి ఇదె ఇప్పటి కామిడి, trend అని నమ్మించి , అతనికి ప్రజల్లొ ఉన్నpapularity ని పొగొట్టడానికి కుడా వెనుకాడారు ఈ నిర్మాతలూ , దర్శకులు . Mr. Raviteja.. be careful on your carrier .
X REPORT ABUSE Date 10-09-09 (10:40 PM)

hanumathprasad

చాలా కొర్రెక్ట్ గ చెప్పావు
X REPORT ABUSE Date 11-11-09 (05:08 PM)

PURUSHOTHAM

not bad ,good [email protected]
X REPORT ABUSE Date 04-09-09 (09:48 PM)

sekharpalle

this is one of the moveiw wherein audiance getting the words of unuseuals like podichipaddopta,dongamundadaana.don"t bringdown the level of telugu film industry.
X REPORT ABUSE Date 20-08-09 (04:44 AM)

raja

Good Movie
X REPORT ABUSE Date 19-08-09 (01:28 PM)

suresh

నోట బ్యాడ్ కన్ సీన్ ఫర్ ఒనె తిమె
X REPORT ABUSE Date 18-08-09 (07:34 PM)

not bad, can see one

ఇత్ స్ గుడ్ నోట బ్యాడ్ కన్ బె సీన్ ఫర్ ఒనె తిమె
X REPORT ABUSE Date 18-08-09 (07:33 PM)

k.swathi

not bad,good
X REPORT ABUSE Date 18-08-09 (04:39 PM)

simhadri

ఒన్ల్య్ కామెడీ అండ దిఅలొగ్స్
X REPORT ABUSE Date 17-08-09 (05:41 PM)

prasanna kumar

headace film, waste picture.
X REPORT ABUSE Date 14-08-09 (04:59 PM)

sagar

only comody and dilogues
X REPORT ABUSE Date 14-08-09 (02:58 PM)

ravikumar

vaste
X REPORT ABUSE Date 13-08-09 (03:12 PM)

raam

చెత్తచెత్తచెత్త రాం పిల్లా
X REPORT ABUSE Date 13-08-09 (11:12 AM)

mohan

hi,uhaya
X REPORT ABUSE Date 13-08-09 (10:56 AM)

pruthvi

Very bore movie
X REPORT ABUSE Date 13-08-09 (10:06 AM)

mohan

kotho da
X REPORT ABUSE Date 13-08-09 (10:58 AM)

shadrak

సినిమా బగునదిఎ
X REPORT ABUSE Date 12-08-09 (10:47 PM)

madhu

నీ బొంద
X REPORT ABUSE Date 12-08-09 (11:07 PM)

sriram

there is no kick in anjaneylu... so..so. movie...
X REPORT ABUSE Date 12-08-09 (08:27 PM)

bothsa

కొజ సినిమా, రవితేజ గదు ఎర్ర్పుకు గ ఉన్నదు
X REPORT ABUSE Date 12-08-09 (07:39 PM)