0

జీవిత ఖైదీ అంటే..?

బుధవారం,అక్టోబరు 16, 2019
0
1

ఉభయచరానికి ఉదాహరణ..?

మంగళవారం,అక్టోబరు 15, 2019
"లంబు : ఉభయచరానికి ఓ ఉదాహరణ చెప్పరా. జంబు : ఆర్టీసీ బస్సు."
1
2

రేడియో కన్నా టీవీ గొప్పదా...?

సోమవారం,అక్టోబరు 14, 2019
లంబు: రేడియో కన్నా టీవీ గొప్పది. అవునా. జంబు: ఔను రేడియోలో నైతే పిచ్చివాగుడు వినొచ్చు. అదే టీవీలోనైతే దానిని చూడవచ్చు.
2
3

గంటసేపు పట్టిందా...?

శనివారం,అక్టోబరు 12, 2019
"లంబు : ఏరా ఎందుకలా ఉన్నావ్. జంబు : గంటసేపు మాట్లాడిన తర్వాత తిక్కలోడు అన్నాడు. లంబు : ఆమాట అనటానికి గంటసేపు పట్టిందా."
3
4

నడిపితే రావు.. ఎత్తేస్తే వస్తాయి

శుక్రవారం,అక్టోబరు 11, 2019
"లంబు : చిట్‌ఫండ్ కంపెనీని జాగ్రత్తగా నడిపితే లాభాలొస్తాయి కదూ.. జంబు : నడిపితే రావోయ్.. ఎత్తేస్తే వస్తాయి."
4
4
5

మరేం ఫర్వాలేదులే...

గురువారం,అక్టోబరు 10, 2019
"లంబు : ఇక్కడ జేబు దొంగలుంటారు జాగ్రత్త. జంబు : మరేం ఫర్వాలేదులే.. నా డబ్బులు మొత్తం పర్స్‌లో పెట్టుకున్నాన్లే"
5
6

సారీ అనటానికి బదులుగా...

బుధవారం,అక్టోబరు 9, 2019
లంబు: బస్‌లో అమ్మాయి నీతో అంత సేపు పోట్లాడింది. జంబు : ఏం లేదు నన్ను కాలు తొక్కి సారీ అనటానికి బదులు నెవర్‌మైండ్ అంది
6
7

గాలిలో ఎలా ఎగురుతుంది?

మంగళవారం,అక్టోబరు 8, 2019
"లంబు : విమానం గాలిలో ఎలా ఎగురుతుంది. జంబు : పక్షి రెక్కలు తగిలించుకొని ఎగురుతుంది."
7
8

రాబోయేది ఏ స్టేషన్?

శుక్రవారం,అక్టోబరు 4, 2019
"లంబు : రైలులో రాబోయేది ఏ స్టేషన్. జంబు : రైల్వే స్టేషన్"
8
8
9

బస్సులో నిద్రరానిదెప్పుడు?

గురువారం,అక్టోబరు 3, 2019
"లంబు : బస్సులో ప్రయాణీకులకు నిద్రరానిదెప్పుడు. జంబు : డ్రైవర్ కునికిపాట్లు పడుతున్నప్పుడు."
9
10

నమ్ముకుంటే పోతాయి ప్రాణాలు

మంగళవారం,అక్టోబరు 1, 2019
"లంబు : ఆర్టీసీ బస్సు మీద ఓ వ్యాఖ్య చెప్పరా. జంబు : నాలుగు చక్రాలు ప్రగతికి సోపానాలు, నమ్ముకుంటే పోతాయి ప్రాణాలు. "
10
11

బస్సు ఎక్కడెక్కడ ఆగుతుంది.?

సోమవారం,సెప్టెంబరు 30, 2019
"లంబు : బస్సు ఎక్కడెక్కడ ఆగుతుంది. జంబు : రిపేరొచ్చిన చోటల్లా.."
11
12

ఎక్కువగా తాగుతాను కాబట్టి...

శనివారం,సెప్టెంబరు 28, 2019
"లంబు : సమస్యలు మర్చిపోవాలని రోజూ త్రాగుతుంటారా? ఇంతకీ ఏంటా సమస్య? జంబు : నేను మరీ ఎక్కువగా త్రాగేస్తుంటాను.. "
12
13
"లంబు : ఎలాంటి డాక్టర్లు తమ పేషంట్లని పెళ్లి చేసుకోరో చెప్పుకో చూద్దాం. జంబు : వెటర్నరీ డాక్టర్లు"
13
14

అందుకే స్ట్రాతో తాగుతున్నాను...

గురువారం,సెప్టెంబరు 26, 2019
లంబు : ఇక మీదట డ్రింక్ ముట్టుకోనని ప్రమాణం చేశావు కదరా! జంబు : అందుకే డ్రింక్‌ని ముట్టుకోకుండా స్ట్రాతో తాగుతున్నాను".
14
15

ఇలా వచ్చిందో అలా పోయింది...

బుధవారం,సెప్టెంబరు 25, 2019
"లంబు : నీ సైకిల్ పోయిందా.. మరి పోలీసులకి ఫిర్యాదు చేసావా. జంబు : ఆ ఎందుకు లేద్దూ. ఇలా వచ్చిందో అలా పోయింది".
15
16

పరీక్షలో తప్పినా సంతోషమే...

మంగళవారం,సెప్టెంబరు 24, 2019
"లంబు : పరీక్షలో తప్పినా సంతోషంగా ఉన్నావేంట్రా. జంబు : మా క్లాస్‌‌‌‌లో ఒకే ఒక సబ్జక్ట్‌లో తప్పింది నేనే.
16
17

ఇంగ్లీష్ సినిమా ఎలా ఉంది?

సోమవారం,సెప్టెంబరు 23, 2019
"లంబు : నిన్న రాత్రి ఇంగ్లీష్ సినిమా కెళ్లావు కదా.. ఎలా ఉంది. జంబు : బాగానే ఉందనుకో.. ఎటొచ్చి సంభాషణలు అర్ధం కాలేదు".
17
18

భౌతిక శాస్త్రం అంటే ఏమిటి. ?

శనివారం,సెప్టెంబరు 21, 2019
"లంబు : భౌతిక శాస్త్రం అంటే ఏమిటి.? జంబు : మన మనసు ఎక్కడో ఉండి భౌతికంగా మనుషుల్ని మాత్రం క్లాసులో ఉంచేది."
18
19

ఏం చేద్దాం ఆ గడియారం ఎప్పుడూ లేటే మరి..

శుక్రవారం,సెప్టెంబరు 20, 2019
ఇద్దరు స్కూలు పిల్లలు లీజర్ టైంలో ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నారు... "ఈరోజు మార్నింగ్ క్లాస్‌రూంలో ఉన్న గోడ గడియారం పడిపోయింది. అది ఓ క్షణం ముందుగనుక పడిపోయి ఉంటే, అది మనీషా టీచర్ తలపై పడి ఉండేది" చెప్పాడు బబ్లూ. "హు... ఏం చేద్దాం ఆ గడియారం ఎప్పుడూ లేటే ...
19