0

ఓం నమో నారాయణా... శ్రీ వేంకటేశుని ఇలా పూజిస్తే...

సోమవారం,సెప్టెంబరు 23, 2019
0
1
ఒకసారి తీవ్ర అనావృష్టి వల్ల భయంకరమైన కరవు ఏర్పడింది. సప్త మహర్షులు కూడా ఆ బాధకు గురికావాల్సి ...
1
2
1. పవిత్రత ఒక మహత్తర శక్తి. దాని ముందు సర్వం భయంతో కంపిస్తుంది. 2. మాటలను ప్రోగుచేసేది నిజమైన ...
2
3
నిత్య జీవితంలో మానవుడు ఎన్నో తప్పులు చేస్తుంటాడు. ఉదయం లేచిన దగ్గర్నుంచి ఎక్కడో అబద్ధాలు చెపుతూ ...
3
4
భయం లేకపోవడం, సత్వ గుణం కలిగి వుండటం, జ్ఞానయోగ వ్యవస్థ, దానం, ఇంద్రియ నిగ్రహం, దైవారాధన, ...
4
4
5
మహాత్ములు స్పర్శ తగిలిన ప్రతి వస్తువు గొప్ప మహత్మ్యం కలిగి ఉంటుంది. వారి చేతితో మృత్తికా(మట్టి) ...
5
6
సత్యం, పవిత్రత, నిస్వార్ధత- ఈ మూడూ ఎక్కడ ఉంటాయో.. అక్కడ సూర్యునికి పైన గాని క్రింద గాని ఉన్న ఏ ...
6
7
వ్యక్తి యెుక్క పూర్వకర్మల ఫలితాలననుసరించి జయాపజయాలు, సాధనా నిస్పృహలు, ఆకర్షణలు పని చేస్తుంటాయి. ఈ ...
7
8
సత్యమును పలుకుట, ధర్మమును ఆచరించుట మానవుని విధి. వాటిని ఆచరించిన వాడే సృష్టి విధానములో నడిచిన ...
8
8
9
భగవద్గీతలో మానవ జీవితంలో అనుసరించాల్సినవెన్నో వున్నాయి. యుద్ధ సమయంలో అర్జునునికి శ్రీకృష్ణుడు ...
9
10
దేవాలయాలకు భగవంతుడిని దర్శనం చేసుకున్నాక అర్చకుడు ఇచ్చే విభూతిని నుదుటన ధరిస్తాం. అయితే విభూతిని ...
10
11
లక్ష్మి అనగానే కేవలం డబ్బు అని అనుకుంటారు చాలామంది. డబ్బు ఒక్కటే కాదు... ఐశ్వర్యం, ఆరోగ్యం, సకల ...
11
12
"ఒకరికి మంచి చేయకపోయినా ఫర్వాలేదు... చెడు మాత్రం చేయవద్దు" అని పెద్దల వచనం. ఇలా అకారణంగా ...
12
13
ఒక కుటుంబంలో సాధారణంగా భర్త వయసులో పెద్దవాడు కనుక అతను ఇంటి యజమాని అవుతాడు. వివాహమయిన తరువాత స్త్రీ ...
13
14
పత్ర పుష్పాదులు పేదలకు, ధనవంతులకు, పండితులకు, పామరులకు అందరికి అందుబాటులో ఉన్న వస్తువులే... శక్తి ...
14
15
పంచ భూతాల నిలయం ఈ విశాల విశ్వం. భూమి, ఆకాశము, వాయువు, జలము, అగ్ని. ఇవే పంచభూతాలు. వీటికి ప్రతీకలుగా ...
15
16
హనుమంతుడు గంధమాదన పర్వతంపై తపోదీక్షలో ఉన్న సమయంలో శనిదేవుడు వచ్చి పీడించబోయాడు. హనుమంతుడు అతనిని ...
16
17
1. భవిష్యత్తులో ఏమి జరుగుతుందోనని ఎప్పుడూ లెక్కపెట్టేవాడు దేనిని సాధించలేడు. సత్యమని, మంచిదని నీవు ...
17
18
కాంచీపురంకు టెంపుల్ సిటీ అనే పేరుంది. సుప్రసిద్ధ ఆలయాలన్నీ కంచిలోనే కొలువై వున్నాయి. అలాంటి ...
18
19
వ్యక్తి యెుక్క పూర్వకర్మల ఫలితాల ననుసరించి జయాపజయాలు, సాధనా నిస్పృహలు, ఆకర్షణలు పని చేస్తుంటాయి. ఈ ...
19