జాన్వీ కపూర్ లెహంగా చోళీ ధరించి గ్లామర్ డోస్ పెంచింది

పండగ సీజన్ మొదలైంది. ఈ క్రమంలో జాన్వీ కపూర్ సాంప్రదాయ దుస్తులలో కొన్ని చిత్రాలను పంచుకుంది.

credit: Instagram

జాన్వీ కపూర్ లెహంగా చోళీ ధరించి మరింత గ్లామర్ అందాలను బయటపెట్టేసింది.

credit: Instagram

పండగ సీజన్ మొదలైంది. ఈ క్రమంలో జాన్వీ కపూర్ సాంప్రదాయ దుస్తులలో కొన్ని చిత్రాలను పంచుకుంది.

credit: Instagram

ముదురు ఆకుపచ్చ రంగులో మెరిసే లెహంగాలో ఉన్న కొన్ని అందమైన చిత్రాలను జాన్వీ షేర్ చేసింది.

credit: Instagram

జాన్వీ డీప్ నెక్ బ్లౌజ్ ఆమె బోల్డ్‌నెస్‌ని పెంచుతోంది.

credit: Instagram

సాంప్రదాయ దుస్తులలో కూడా, జాన్వీ హాట్‌నెస్‌ను జోడిస్తుంది.

credit: Instagram

నేను నా కొత్త ఇష్టమైన రంగును కనుగొన్నాను అంటూ జాన్వీ క్యాప్షన్‌ పెట్టింది.

credit: Instagram

జాన్వీ కపూర్ త్వరలో మరో బాలీవుడ్ సినిమాలో కనిపించనుంది.

credit: Instagram