పూజకి నెయ్యి దీపం లేదా నూనె దీపం, ఏది శ్రేయస్కరం?

పూజా గృహంలో నెయ్యి లేదా నూనెతో దీపం వెలిగిస్తుంటాము. ఐతే ఒక్కో రకం నూనెకి ఒక్కో ఫలితం వుంటుందని ఆధ్యాత్మిక నిపుణుల అభిప్రాయం. అవేమిటో తెలుసుకుందాము.

webdunia

నెయ్యి, నూనె, ఆవనూనె లేదా జాస్మిన్ ఆయిల్‌తో దీపం వెలిగించడం మంచిది.

webdunia

దేవుడికి కుడి వైపున నెయ్యి దీపం, ఎడమ వైపు నూనె దీపం వెలిగించడం శ్రేయస్కరం.

webdunia

ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోవడానికి నెయ్యి, కోరికలు నెరవేరేందుకు నూనె దీపాలు వెలిగిస్తారు.

webdunia

నెయ్యి దీపం వెలిగించడం వల్ల వ్యాధులతో పాటు ఇంటి వాస్తు సమస్యలు కూడా తొలగుతాయని విశ్వాసం.

webdunia

శివపురాణం ప్రకారం, ప్రతిరోజూ నెయ్యి దీపం వెలిగించడం వల్ల ఇంట్లో ఆనందం, శ్రేయస్సు, శాంతి లభిస్తుంది.

webdunia

నెయ్యి దీపం గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. గాలిలో ఉన్న క్రిములను నాశనం చేస్తుంది.

webdunia

నెయ్యి సువాసన మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. నిరాశను తొలగిస్తుంది.

webdunia

నెయ్యి దీపం అన్ని బాధలను నాశనం చేస్తుంది. కాబట్టి, నెయ్యి దీపం అత్యంత శ్రేయస్కరం.

webdunia