శివబాబా జాతర: లక్షల మేకల బలి

Diety
WD
బలిఇచ్చిన మేకల మాంసాన్ని భుజించటం... మరింత పుణ్యాన్ని కట్టబెడుతుందని భక్తుల విశ్వాసం. ఆ మాంసాన్ని ఆ ప్రదేశం దాటి మరోచోటకు తీసుకెళ్లటానికి వారు అనుమతించరు. ఒకవేళ మాంసం మిగిలినట్లయితే పేద ప్రజలకు పంచుతారు. మొత్తం మీద ప్రతి ఏటా ఈ జాతరలో దాదాపు 2 లక్షల మేకలను భక్తులు బలి ఇస్తారని ఒకరు చెప్పారు.

రక్త మాంసాలతో తడిసే ఆ ప్రాంతంలో మనం ఒక్క ఈగను కానీ లేదా కనీసం ఓ చీమనైనా చూడలేము. అదంతా శివబాబా దీవెనల మహిమ వల్లనే సాధ్యమౌతోందని భక్తుల విశ్వాసం. ఇది తెలుసుకున్న మేము ఆ ప్రాంతాన్నంతా నిశితంగా పరిశీలించాం... చిత్రం... నిజంగానే ఒక్క ఈగకానీ... చీమకానీ మాకు కనబడలేదు.
Fair
WD


వెంకటేశ్వర రావు యిమ్మడిశెట్టి, CPFC, NIFT|
ఇక్కడ చర్చించుకోదగ్గ అంశమేమిటంటే.... అసలు మేకలను బలి ఇవ్వటం వల్ల ఏ దేవుడైనా సంతోషిస్తాడా? వెబ్‌దునియా తెలుగు వీక్షకులైన మీ నుంచి ఈ అంశంపై అభిప్రాయాలను కోరుతున్నాం... తప్పక తెలియజేస్తారు కదూ...


దీనిపై మరింత చదవండి :