రోజువారీ జాతకం

ఈ సంక్రాంతి సీజన్‌లో బిగ్ హిట్ సాధించే సినిమా ఏదనుకుంటున్నారు?


  • బీఎస్ఇ 36318 465
  • ఎన్‌ఎస్ఇ 10887 149
  • బంగారం 32140 1
  • వెండి 39480 72
15 Jan 2019 Closing