రోజువారీ జాతకం

2019 ఏపీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఏ పార్టీ అత్యధిక సీట్లు సాధిస్తుంది?


  • బీఎస్ఇ 35261 119
  • ఎన్‌ఎస్ఇ 10617 40
  • బంగారం 30814 8
  • వెండి 36510 16
15 Nov 2018 Closing