రోజువారీ జాతకం

ఈ సంక్రాంతి సీజన్‌లో బిగ్ హిట్ సాధించే సినిమా ఏదనుకుంటున్నారు?


  • బీఎస్ఇ 35591 238
  • ఎన్‌ఎస్ఇ 10677 73
  • బంగారం 33945 46
  • వెండి 40646 89
20 Feb 2019 | 12:43 IST