రోజువారీ జాతకం

ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు 2019లో కాబోయే ముఖ్యమంత్రి ఎవరనుకుంటున్నారు?


  • బీఎస్ఇ 39140 135
  • ఎన్‌ఎస్ఇ 11753 34
  • బంగారం 31557 77
  • వెండి 37279 69
18 Apr 2019 Closing