రోజువారీ జాతకం

ఈ సంక్రాంతి సీజన్‌లో బిగ్ హిట్ సాధించే సినిమా ఏదనుకుంటున్నారు?


  • బీఎస్ఇ 36321 3
  • ఎన్‌ఎస్ఇ 10890 3
  • బంగారం 32252 72
  • వెండి 39617 48
16 Jan 2019 Closing