రోజువారీ జాతకం

2019 ఏపీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఏ పార్టీ అత్యధిక సీట్లు సాధిస్తుంది?


  • బీఎస్ఇ 34780 383
  • ఎన్‌ఎస్ఇ 10453 132
  • బంగారం 31992 124
  • వెండి 39014 150
17 Oct 2018 Closing