రోజువారీ జాతకం

ఈ సంక్రాంతి సీజన్‌లో బిగ్ హిట్ సాధించే సినిమా ఏదనుకుంటున్నారు?


  • బీఎస్ఇ 35871 27
  • ఎన్‌ఎస్ఇ 10791 2
  • బంగారం 33375 74
  • వెండి 40165 1
22 Feb 2019 Closing