రోజువారీ జాతకం

2019 ఏపీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఏ పార్టీ అత్యధిక సీట్లు సాధిస్తుంది?


  • బీఎస్ఇ 34316 464
  • ఎన్‌ఎస్ఇ 10304 150
  • బంగారం 31907 39
  • వెండి 38695 169
19 Oct 2018 Closing