రోజువారీ జాతకం

ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు 2019లో కాబోయే ముఖ్యమంత్రి ఎవరనుకుంటున్నారు?


  • బీఎస్ఇ 39600 165
  • ఎన్‌ఎస్ఇ 11886 42
  • బంగారం 31634 104
  • వెండి 36564 180
27 May 2019 | 10:07 IST