బొమ్మ వేయమని చెప్పాను కదా..?

Last Updated: శుక్రవారం, 22 ఫిబ్రవరి 2019 (18:31 IST)
టీచర్: ఏయ్ పింకీ ఏదైనా దేవుడి వేయమని చెప్పాను కదా.. వేయలేదేం..?
పింకీ: వేశాను సార్..
టీచర్: ఎక్కడా..? కనిపించట్లేదు..?
పింకీ: దేవుడు కనిపించడు సార్..దీనిపై మరింత చదవండి :