జీవన వేదం.. భార్యాభర్తలిద్దరూ ఎలా ఉండాలి?

wife and husband
Last Updated: బుధవారం, 10 అక్టోబరు 2018 (16:35 IST)
వేదమంత్రోచ్ఛారణల మధ్య, అగ్నిసాక్షిగా మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటయ్యే భార్యాభర్తలిద్దరూ ఎలా ఉండాలన్నదానిపై వేదాల్లో ఒకటైన అధర్వణ వేదంలో ఇలా చెప్పడం జరిగింది.
 
"జీవితంలో భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ ప్రసన్నచిత్తులై ఉండాలి. భార్య సౌకర్యాలను భర్త విధిగా చూడాలి. ఆమె జాతి ప్రగతికి అతను తప్పనిసరిగా పాటు పడాలి. ఇరువురూ కలిసి మెలసి ధర్మమార్గంలోనే సిరి సంపదలను పొందాలి. భార్యాభర్తలు ఇరువురూ తనువులు వేరైనా మనసులు ఒకటిగా మెదలాలి. ఇద్దరి మేధస్సూ ఒక్కటే అని పరస్పరం గుర్తించాలి". దీనిపై మరింత చదవండి :