ఎలకల పొడి వేశా.. అంతే.. పిన్నాగారు!

రమ : మీ ఆయనను ఆస్పత్రిలో చేర్చారటగా.. ఇపుడెలా ఉంది.? పద్మ : బాగానే ఉన్నారు పిన్నగారు... రమ : ఇంతకీ ఎలా జరిగింది.. ఏంటి? పద్మ : అదా.. అమ్మతో ఫోన్‌ మాట్లాడుతూ వంట చేస్తున్నా... సేమియాలో యాలకుల పొడ

JOkes
pnr| Last Updated: గురువారం, 23 ఆగస్టు 2018 (10:04 IST)
: మీ ఆయనను ఆస్పత్రిలో చేర్చారటగా.. ఇపుడెలా ఉంది.?


: బాగానే ఉన్నారు పిన్నగారు...


రమ : ఇంతకీ ఎలా జరిగింది.. ఏంటి?


పద్మ : అదా.. అమ్మతో ఫోన్‌ మాట్లాడుతూ వంట చేస్తున్నా... సేమియాలో యాలకుల పొడి వేయమని అమ్మ చెప్పింది. నాకు సరిగా వినపడక పోవడంతో ఎలకల పొడి వేశా.. అంతే.. పిన్నిగారు!దీనిపై మరింత చదవండి :